Szansa na duże pieniądze dla szkolnictwa zawodowego

Szansa na duże pieniądze dla szkolnictwa zawodowego
fot. Powiat Bolesławiecki Staże, praktyki zawodowe, szkolenia dla 150 uczniów z pięciu bolesławieckich powiatowych szkół specjalizujących się w kształceniu zawodowym i podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej. To główne cele projektu „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”.
istotne.pl edukacja

Władze województwa i szefowie jedenastu dolnośląskich samorządów podpisali list intencyjny (26 kwietnia), wyrażając wolę przystąpienia do programu, którego głównym celem i efektem ma być optymalizacja kształcenia zawodowego, polepszenie sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Projekt finansowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Weźmie w nim udział 58 szkół z powiatów: wrocławskiego, bolesławieckiego, głogowskiego, lwóweckiego, lubińskiego, oleśnickiego, świdnickiego legnickiego, z gmin: Legnica, Wałbrzych, Wrocław. Całkowita wartość projektu, który ma się rozpocząć w marcu 2020 roku i potrwać trzy lata, to 12 milionów 650 tysięcy złotych.

Do udziału w projekcie wytypowanych zostało pięć bolesławieckich szkół ponadpodstawowych: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych.

Podpisanie listu intencyjnego niesie ze sobą niezbędną deklarację partycypacji w kosztach. Powiat Bolesławiecki, jako partner, w okresie od marca 2020 do czerwca 2023 ma zagwarantować wkład własny w wysokości 142 tys. zł, w tym 112 tys. z udostępnienia sal, oraz wkład finansowy przy stażach po 198 zł dla 150 uczniów.

Nabór wniosków ogłosiła Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym. Wniosek planuje złożyć Województwo Dolnośląskie jako partner wiodący.

tekst zlecony