Policjanci sprawdzali ciężarówki przewożące śmieci

Policjanci sprawdzali ciężarówki przewożące śmieci
fot. KPP Bolesławiec Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przeprowadzili na A4 kontrole. Mundurowi zwrócili uwagę na prawidłowość transportu odpadów.
istotne.pl policja, śmieci

Policjanci z bolesławieckiej drogówki oraz ci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzili działania związane z kontrolą transportu odpadów.

Na autostradzie A4 bolesławieccy mundurowi sprawdzali ciężarówki przewożące śmieci; m.in. to, jaki jest stan techniczny pojazdów transportujących odpady, a także dokumentację związaną z ładunkiem i pracą kierowcy.

Funkcjonariusze na Dolnym Śląsku skontrolowali 24 pojazdy; w dwóch przypadkach stwierdzili złamanie przepisów ruchu drogowego. Kierowcy zostali ukarani grzywną.

W jednym przypadku przewożony ładunek budził wątpliwości, dlatego sprawa przekazana została WIOŚ-owi.

Policja:

Mając na uwadze zwalczanie nielegalnego transportu odpadów. funkcjonariusze już planują kolejne działania w tym zakresie.

Funkcjonariusze dodają:

Każdy z nas może przyczynić się do eliminacji zagrożeń związanych z nielegalnym składowaniem odpadów i zapobiegać degradacji środowiska naturalnego.

Oprócz bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym przypominamy o takim narzędziu jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można na niej nanieść sytuacje, które w naszej ocenie stanowią zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują te zgłoszenia, potwierdzają (lub nie) i starają się wyeliminować. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.

Jednocześnie przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 Kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.