Policja: nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka

Policja: nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka
fot. freeimages.com (Gary Cowles) W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom oraz administratorom budynków o obowiązku usuwania zalegającego śniegu z dachów oraz sopli.
istotne.pl policja, zima

Od kilku dni mamy intensywne opady śniegu. Policjanci w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominają, że właściciele, zarządcy terenu, budynku mają obowiązek odśnieżania dachu oraz chodnika. Osoba, który nie wywiąże się z tego obowiązku, musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu.

Mundurowi:

Zgodnie z art. 91a. Prawa budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

I dodają:

Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

Oraz podkreślają:

Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe oraz sportowe, a także magazyny. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka, dlatego apelujemy o wyobraźnię.