Podwyżki dla nauczycieli, i to już od Nowego Roku

Podwyżki dla nauczycieli, i to już od Nowego Roku
fot. Adrian Grycuk/Wikimedia Commons Zgodnie z zapowiedzią, od stycznia 2019 r. nauczyciele otrzymają kolejną podwyżkę wynagrodzenia – czytamy na stronie gov.pl.
istotne.pl edukacja, pieniądze, ministerstwo, podwyżka, anna zalewska

28 grudnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska przekazała do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

W związku ze wzrostem o 5 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli w projekcie ustawy budżetowej wzrasta wynagrodzenie średnie, w tym wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.

Resort:

W projekcie rozporządzenia określiliśmy stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

Ile będą zarabiać nauczyciele?

Na przykład wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (ta grupa stanowi prawie 96 proc. wszystkich nauczycieli), będzie wynosiło:

  • dla nauczyciela stażysty – 2538 zł
  • nauczyciela kontraktowego – 2611 zł
  • nauczyciela mianowanego – 2965 zł
  • nauczyciela dyplomowanego – 3483 zł.

Ministerialni urzędnicy dodają:

Warto mieć na uwadze, że w latach 2018-2019 pensje zasadnicze wzrosną o 244 zł dla nauczyciela stażysty, o 250 zł dla nauczyciela kontraktowego, o 284 zł dla nauczyciela mianowanego, o 334 zł dla nauczyciela dyplomowanego.

Co więcej, od stycznia 2020 r. nauczyciele otrzymają kolejną transzę podwyżki pensji. Ostatecznie wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 371 zł, dla nauczyciela kontraktowego o 381 zł, dla nauczyciela mianowanego o 432 zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 508 zł.

Szczegóły na stronie gov.pl.

Co Wy na to?