Nowogrodziec: Burmistrz Relich odpowiada opozycji. „Polityczny szantaż”

Nowogrodziec: Burmistrz Relich odpowiada opozycji. „Polityczny szantaż”
fot. istotne.pl Na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu pojawiły wyjaśnienia włodarza gminy adresowane do radnych opozycji.
istotne.pl robert relich, gmina nowogrodziec

Włodarz Gminy Nowogrodziec Robert Relich postanowił odeprzeć zarzuty radnych opozycji.

Co ciekawe, uczynił to na stronie Urzędu Miejskiego i opatrzył dopiskiem Burmistrz Robert Relich odpowiada Radnym z Klubu Skutecznie i Razem.

Co czytamy w dokumencie?

Odpowiedzi na zarzuty Tadeusza Karasiewicza

Kwestia wodociągów w Gościszowie

Budowa sieci wodociągowej we wsi Gościszów została zakończona w I kadencji ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Dolnośląskiego. Budowa kanalizacji sanitarnej w I etapie została zakończona w aglomeracji spełniającej kryterium 120 RLM zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. W ramach zadania odtworzono nawierzchnię dróg gminnych i powiatowych w Gościszowie oraz z Nowogrodźca przez Milików do Gościszowa. Na terenie wsi nadal o projekcie UE informują tablice promocyjne potwierdzające efekty pracy Burmistrza Nowogrodźca. Przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wielu gremiach jesteśmy prezentowani jak wzorowy beneficjent projektu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w górnym Gościszowie jest zawarta w uchwale o Wieloletnim Planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-22 […].

Sala w Gościszowie „jest w opłakanym stanie”

Ze środków UE i budżetu gminy świetlica wiejska była dwukrotnie remontowana: toalety, biblioteka i sala zespołu folklorystycznego w Gościszowie. Projekt nowej świetlicy wiejskiej jest w trakcie opracowania w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, potwierdzenia całkowitej wartości inwestycji na podstawie kosztorysu zadaniem w kolejnym etapie będzie ustalenie sposobu sfinansowania zadania oraz określenie harmonogramu realizacji inwestycji. [...]

„Zły stan dróg”

Na terenie Gościszowa za zły stan dróg odpowiada samorząd powiatu bolesławieckiego: w górnym Gościszowie i w kierunku do Lwówka Śląskiego i Gryfowa Śląskiego oraz w kierunku Ocic na obszarze Gminy Wiejskiej Bolesławiec. Proszę uszanować, że drogi powiatowe z Milikowa do Gościszowa i w Gościszowie w 100 procentach zostały przebudowane tylko i wyłącznie ze środków gminy Nowogrodziec, a pozostałe także przy współfinansowaniu Gminy. [...]

„Brak pozyskania środków UE”

Gmina jest wśród czołowych samorządów wykazujących wysoką efektywność pozyskiwania środków UE i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Lokalnej Grupy Działania i Funduszu Spójności UE. Są to narastająco dziesiątki milionów euro.

„Odśnieżanie dróg” – nie ma planu

Każdego roku sołtysom i radnym na sesji i komisjach jest prezentowany plan odśnieżania dróg gminnych i powiatowych. Związek przyczyno-skutkowy pomiędzy drogą powiatową w górnym Gościszowie a drogą w SSE nie istnieje. Gmina odśnieża drogi w SSE w pierwszej kolejności. Droga w Gościszowie jest drogą powiatową obsługiwaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu. [...]

Odpowiedź na zarzuty Kamila Różnickiego

Boisko w Milikowie

Budowa boiska w Milikowie – zadanie zostało zrealizowanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. [...]

Odpowiedź na zarzuty Michała Sudoła

Budowa boiska w Milikowie

Budowa boiska w Milikowie w I kadencji była planowania przeze mnie przy nieczynnej remizie OSP w technologii boiska o sztucznej nawierzchni z zagospodarowaniem terenu. Na etapie prac nad projektem budżetu na wniosek radnego z Zebrzydowej radni Rady Miejskiej zdecydowali o przeniesieniu inwestycji do Gościszowa. Zgodnie z wolą radnych boisko w Milikowie nie powstało. Budowa boiska w Gościszowie zostało sfinansowane w całości ze środków RPO WD na mój wniosek.

Odpowiedź na zarzuty Mariusza Milera

Przebudowa drogi z Czernej do Gierałtowa

Jest to zadanie powiatu bolesławieckiego realizowane w 3 etapach, ostatni w przyszłym roku 2019. Zadanie współfinansowane w 50% z budżetu Gminy. O przebudowę drogi zabiegałem od 2007 roku. Zadanie realizowane w okresie 3 lat z uwagi na ograniczone możliwości finansowe samorządu powiatu bolesławieckiego. Zdumiewający jest fakt, że obarcza mnie Pan odpowiedzialnością za zadanie które nie jest zadaniem Gminy. Pomimo starań i dofinansowania z budżetu Gminy zgłasza Pan pretensje nie potwierdzone faktami. Jednocześnie pominął Pan całkowicie milczeniem lekceważąc pracę i zaangażowanie w realizacji inwestycji na łączną kwotę blisko 13 mln zł w Czernej […].

Odpowiedź na zarzuty Łukasza Izydorczyka

Budowa kanalizacji nie jest elementem postępu cywilizacyjnego

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu jest niewątpliwie postępem cywilizacyjnym i niezaprzeczalnie jest moją zasługą. Aby było jasne, wielce doceniam współpracę i zaangażowanie moich najbliższych współpracowników: Kierowników, Dyrektorów, Kierownictwa UM, współpracę z Mieszkańcami a wśród nich Sołtysów i Radnych, szefów organizacji poza rządowych ale proszę pamiętać, że moja podstawowa rola nie umniejsza ról i zasług innych [podkreślenie – Robert Relich]. W ramach inwestycji służących ochronie środowiska a w szczególności ochronie zdrowia mieszkańców podjąłem się najtrudniejszego zadania w historii Gminy. Dlaczego naszym sąsiadom udało się zakończyć budowę infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej do 2006 roku a nasza Gmina nie poczyniła żadnych, widocznych inwestycji w tym zakresie w poprzednich latach? Rozwój gospodarczy SSE w Wykrotach nie był możliwy gdyby nie podjęte inwestycje infrastrukturalne. W czasie moich kadencji zainwestowały firmy Wiefferink, Palgetrans Nowoferm Door, Toyota Boshoku a w wielu z nich dokonało reinwestycji Bauer Print Wykroty, Weber Hydraulika, CM3, Rena, Lovink Polska. Odzyskałem nie Gminę ale pieniądze z podatku dla Mieszkańców i nie dla siebie w kwocie ponad 34 mln zł w celu zrównoważenia rozwoju gospodarczego Gminy i przedsiębiorców oraz z zachowaniem prawa do konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. [...]

Burmistrz w swoim piśmie dodał:

W kontekście skierowanych wniosków:
– gazyfikacji
– audytu
– planu budowy dróg
– rejestru umów
i innych przesłanek w kontekście ustalenia mojego wynagrodzenia odbieram to wystąpienie jako polityczny szantaż, bo jak inaczej można zrozumieć uwarunkowanie określone terminem maja 2019 roku uwzględniającego podwyższenie wynagrodzenia od spełnienia m.in. powyższych warunków.

I odniósł się do sugestii radnych, że w Gminie potrzebny jest audyt:

Audyt – odmawiam, jego przeprowadzenie jest nieuzasadnione a w efekcie wydaniem kilkudziesięciu tysięcy złotych z budżetu gminy. Środki można przeznaczyć na wiele ważnych zadań służącym naszym Mieszkańców.

Wniosek Klubu RiS w sprawie audytu przez niezależny podmiot odbieram jako z góry przyjęte założenie przez Wnioskodawcę, że audyt potwierdzi szereg nieprawidłowości w finansach publicznych i inwestycjach oraz zadaniach własnych w ramach działalności statutowej BN. Proszę pamiętać, że przez ostanie trzy lata wielokrotnie byłem audytowany przez organy państwa na wniosek opozycji. Trudno podważać niezależność organów państwa polskiego.

I w pewnym momencie wbił szpilę opozycji:

Chwilami się zastanawiam, kogo Państwo reprezentują i czyje interesy?

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.