OSP Ocice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Ocice w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
fot. OSP Ocice Jednostka z Gminy Wiejskiej Bolesławiec została włączona do systemu decyzją Komendanta Głównego PSP.
istotne.pl osp ocice

Włączenie OSP Ocice do KSRG nastąpiło 14 grudnia. Oprócz jednostki z Ocic do systemu dołączono jeszcze 60 innych jednostek OSP. Sieć jednostek KSRG ma umożliwić dotarcie sił ratowniczych do zagrożonej ludności w ciągu 15 min. – w zależności od regionu kraju od 75% do 85 % populacji.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy działa w Polsce od 1995 roku. Został zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną. Celem KSRG jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. KSRG to także ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również ratownictwo ekologiczne i medyczne.

Podstawowym założeniem w budowie systemu ratowniczo-gaśniczego było stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.