Sukcesy uczniów Szkoły Pijarskiej z Bolesławca

Sukcesy uczniów Szkoły Pijarskiej z Bolesławca
fot. pijarzy.boleslawiec.pl Po raz pierwszy w historii Bolesławca uczniowie jednej szkoły zdobyli 11 tytułów laureata kuratoryjnych konkursów przedmiotowych zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista. Wszystko wskazuje też na to, że są to zarazem jedne z najlepszych osiągnieć na terenie całego województwa.
istotne.pl 4 nabór, szkoła pijarów

Konkursy zDolny Ślązaczek oraz zDolny Ślązak Gimnazjalista to najbardziej prestiżowe konkursy wojewódzkie adresowane do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów z terenu Dolnego Śląska. Ich celem jest wspieranie uzdolnień uczniów (konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień). Ich laureaci mają możliwość wolnego wyboru szkoły średniej i są zwalniani z danej części egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, a finaliści otrzymują dodatkowe punkty rekrutacyjne.

Tegoroczni laureaci konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista ze Szkoły Zakonu Pijarów w Bolesławcu to:

 • Mikołaj Węglarz – tytuł laureata z biologii, historii, geografii i chemii;
 • Magdalena Sudół – tytuł laureata z języka niemieckiego i języka polskiego oraz finalisty z historii;
 • Antoni Łasica – tytuł laureata z fizyki i matematyki;
 • Piotr Siarkowski – tytuł laureata z języka angielskiego;
 • Jagoda Jarosz – tytuł laureata z języka polskiego;
 • Anna Filip – tytuł laureata z języka polskiego.
Szkoła Pijarów BolesławiecSzkoła Pijarów Bolesławiecfot. pijarzy.boleslawiec.pl

Uczniom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie w związku z reformą edukacji chcemy uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Bolesławca i okolic zaproponować kontynuację edukacji w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów, które ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020.

Planujemy otworzyć dwa oddziały – dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów. Każda klasa będzie dwuprofilowa z następującymi rozszerzeniami:

 • profil matematyczno-fizyczny’- z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, fizyka i informatyka;
 • profil biologiczno-chemiczny z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, chemia i język angielski

A oto dlaczego warto przyjść do liceum pijarskiego:

 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich;
 • Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu jest szkołą publiczną, a więc bezpłatną;
 • wysoki poziom kształcenia, czego dowodem są bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym, osiąganie tytułów laureata i finalisty w licznych konkursach przedmiotowych;
 • wspaniała rodzinna atmosfera i bardzo dobre warunki lokalowe gwarantujące bezpieczeństwo;
 • klasy liczą maksymalnie 22 uczniów;
 • zajęcia lekcyjne prowadzone są w systemie jednozmianowym, rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.20;
 • uczniowie mają możliwość poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań na zajęciach dodatkowych organizowanych w formie kół przedmiotowych. W razie potrzeby mają prawo do indywidualnych konsultacji z nauczycielami;
 • teren wokół szkoły i wewnątrz budynku objęty jest systemem monitoringu;
 • codzienny kontakt rodziców z nauczycielami jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny;
 • jeszcze przed rozpoczęciem nauki wszyscy nowo przyjęci uczniowie wraz z wychowawcami wezmą udział w obozie integracyjnym.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pijarzy.boleslawiec.pl

tekst zlecony