Prokuratura: zarzuty dla szefa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt

Prokuratura: zarzuty dla szefa Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt
fot. freeimages.com (Matteo Canessa) Konrad K. jest podejrzany o popełnienie łącznie siedmiu przestępstw.
istotne.pl policja, prokuratura, zwierzęta

15 marca 2019 roku Konradowi K., prezesowi stowarzyszenia o nazwie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt, zostały ogłoszone zarzuty popełnienia łącznie siedmiu przestępstw.

Podejrzanemu przedstawiono dwa zarzuty naruszenia miru domowego, odnoszące się do braku opuszczenia prywatnych posesji – pomimo wezwania do tego przez ich właścicieli – oraz zarzuty zaboru trzech psów w celu przywłaszczenia.

W jednym przypadku podejrzany miał również dopuścić się przemocy wobec właścicielki jednego z psów (w celu utrzymania się w posiadaniu zabranego zwierzęcia), czym spowodował u niej obrażenia ciała.

Dodatkowo podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa oszustwa poprzez podawanie się za inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami wobec kolejnej osoby, której odbierał psa.

Inny zarzut dotyczy przestępstwa fałszowania dokumentów (różnego rodzaju pism) poprzez podpisywanie się na nich cudzymi danymi osobowymi.

Konrad K. nie przyznał się od popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył wyjaśnienia w sprawie. Mężczyzna dostał policyjny dozór i ma zakaz wykonywania czynności wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt.

Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzone jest przez Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze. Działania organów ścigania zostały podjęte na skutek licznych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Konrada K., pochodzących od różnego rodzaju podmiotów, w tym między innymi prezydenta Miasta Jeleniej Góry, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz właścicieli odebranych zwierząt.

Nadto krytycznie o działalności stowarzyszenia wypowiedział się również Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 11 września 2018 roku, odnosząc się do podejmowania przez stowarzyszenie o nazwie Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt działań takich, jak wydanie „postanowienia”, mających sugerować, że są one podejmowane przez organy władzy publicznej, nie zaś organizację społeczną.

Do Prokuratury w dalszym ciągu wpływają kolejne zgłoszenia od osób pokrzywdzonych działalnością Konrada K. i wyrażających wątpliwości co do zgodności z prawem podejmowanych przezeń działań.

Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika między innymi, że kierujący stowarzyszeniem Konrad K. nie wywiązywał się z wynikającego z Ustawy o ochronie zwierząt obowiązku, nakazującego przekazanie odebranego zwierzęcia do schroniska. W części przypadków, pomimo ustawowego obowiązku, nie informował on także organu samorządowego o odebraniu zwierzęcia.

Śledczy:

Niezależnie od podejmowania działań zmierzających do ochrony zwierząt i konieczności karania osób dopuszczających się wobec nich przestępstw znęcania się, nie można uznać za dopuszczalne niezgodnych z prawem zachowań polegających na stosowaniu przemocy, naruszaniu nietykalności i powodowaniu obrażeń ciała, a także na nieuzasadnionym naruszaniu prawa własności, fałszowaniu dokumentów czy też prowadzeniu czynności i formułowaniu pism w sposób mający wywołać przekonanie, że są one podejmowane przez organy publiczne lub inne instytucje, nie zaś przez organizację społeczną.

I dodają:

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze, wraz z podległymi Prokuraturami Rejonowymi, podejmuje szereg działań zmierzających do surowego karania sprawców wszelkich zachowań noszących znamiona znęcania się nad zwierzętami. W samym 2018 roku w tego rodzaju sprawach skierowano do sądów 24 akty oskarżenia.
W Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze powołany został także koordynator, który ocenia prawidłowość prowadzenia postępowań karnych z tego zakresu. Coraz częściej działania Prokuratury przynoszą efekt w postaci wyroków skazujących sprawców przestępstw z Ustawy o ochronie zwierząt, w tym także na kary pozbawienia wolności.

Zdarzają się również sytuacje, w których dążenie Prokuratury do ukarania sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu zwierząt, wyrażające się w kierowaniu aktów oskarżenia, nie znajduje aprobaty w Sądzie, gdzie zapadają wyroki uniewinniające.