Strajk nauczycieli coraz bliżej, szkoły miejskie w pełnej gotowości

Strajk nauczycieli coraz bliżej, szkoły miejskie w pełnej gotowości
fot. istotne.pl W Szkole Podstawowej nr 4 odbyło się referendum strajkowe: 88% pracowników opowiedziało się za strajkiem. W Szkole Podstawowej nr 5 organizacja pracy placówki zostanie zaplanowana po otrzymaniu informacji od ZNP o ilości osób przystępujących do strajku.
istotne.pl strajk, znp

Rzeczniczka Urzędu Miasta informuje na bieżąco o poczynaniach szkół miejskich w okresie przed ewentualnym strajkiem zapowiadanym na 8 kwietnia. Ze Starostwa Powiatowego nadal nie mamy informacji, co ze szkołami średnimi. Cierpliwie czekamy.

– W dniu 21 marca informacja o referendum w Szkole Podstawowej nr 4 została przekazana do Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. W tym samym dniu odbyło się w szkole zebranie Rady Rodziców, na którym rodzice zostali poinformowani o ewentualnym strajku i zostały omówione procedury działania w takiej sytuacji. Rodzice na bieżąco przez dziennik elektroniczny będą informowani o planowanych działaniach. – Informuje Agnieszka Gergont.

W Szkole Podstawowej nr 5 referendum strajkowe odbyło się w dniach 12-14 marca. Przed planowanym strajkiem dyrektor szkoły otrzyma pismo informujące, czy w placówce w dniu 8 kwietnia odbędzie się strajk. Następnie każdego dnia strajku otrzyma listę imienną strajkujących, co pozwoli na zaplanowanie pracy szkoły.