Ostrożnie na przejazdach kolejowych

Ostrożnie na przejazdach kolejowych
fot. Czytelnik Wypadki na przejazdach kolejowych charakteryzują się tragicznymi skutkami. Służby apelują o ostrożność i rozwagę.
istotne.pl policja, wypadek, przejazd, straż ochrony kolei

Jak czytamy na stronie Komendy Głównej Policji:

Pomimo że wypadki na przejazdach kolejowych w ogólnej statystyce wypadków drogowych nie stanowią dominującej pozycji, to jednak z uwagi na okoliczności, w jakich do nich dochodzi, a przede wszystkim z uwagi na to, że charakteryzują się tragicznymi skutkami, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych pozostaje pod nadzorem Policji oraz innych właściwych służb.

[...] Należy pamiętać, że na drodze dojazdowej do każdego z tych miejsc ustawione są znaki drogowe, które zawczasu ostrzegają uczestników ruchu o przejeździe kolejowo-drogowym. Na samym przejeździe również znajdują się odpowiednie znaki ostrzegawcze lub znaki zakazu, np. znak „stop”. Prowadząc działania, Policja będzie uczulała uczestników ruchu, że stosowanie się do tych zasad to czasami kwestia życia lub śmierci.

Do czego zobowiązany jest kierowca?

  • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, ma zachować szczególną ostrożność
  • przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona
  • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd
  • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Czego zabrania się kierowcy?

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej jego stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.