Artylerzyści: taktyczno-specjalny sprawdzian

Artylerzyści: taktyczno-specjalny sprawdzian
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Począwszy od 7 lutego, przez dwie doby baterie 3 dywizjonu artylerii rakietowej poddane były sprawdzianowi wyszkolenia bojowego.
istotne.pl wojsko, ćwiczenia, poligon

W ramach zajęć taktyczno-specjalnych prowadzonych przez dowódcę 3dar z 1 baterią artylerii rakietowej i kompanią logistyczną ćwiczące pododdziały rozwiązywały problemy taktyczne, a rzuty ogniowe wykonywały zadania amunicją bojową w dzień i w warunkach ograniczonej widoczności.

Po inauguracji ćwiczenia dowódca dywizjonu mjr Robert Oleś wręczył ćwiczącym dowódcom wstępne zarządzenie bojowe, po czym pododdziały rozpoczęły praktyczną realizację zadań.

Podwładni kpt. Konrada Kurleja i st. chor. sztab. Jerzego Świątkowskiego przez dwie doby realizowali przedsięwzięcia z zakresu osiągania gotowości do podjęcia działań, działania w rejonie wyjściowym, realizacji wsparcia ogniowego amunicją bojową oraz działania pododdziału w różnych sytuacjach pola walki.

Wykonywanie zadań utrudniały ataki grup dywersyjnych i inne pozorowane incydenty w rejonie ugrupowania ćwiczących baterii, takie jak zawały leśne, uszkodzenia pojazdów, ostrzały i skażenie rejonów prowadzonych działań.

Ostatnim elementem szkolenia było sprawdzenie działania w sytuacji skażeń BMR. Po wykonaniu zadań pododdziały opuściły rejon stanowisk ogniowych i po przemieszczeniu wykonały operacyjną likwidację skażeń.

W ocenie dowódcy dywizjonu ćwiczenie osiągnęło zamierzony cel. Mjr Oleś:

Wszystkie zadania, zarówno taktyczne, jak i ogniowe, bateria artylerii rakietowej wykonała bardzo dobrze. Równie wysoko oceniam kompanię logistyczną. Zaprezentowany poziom realizacji zadań przewidzianych dla ćwiczących ugruntował mnie w przekonaniu, że baterie są przygotowane do bojowego działania. Potrafiłem dostrzec pozytywne strony ich działalności oraz wyciągnąć wnioski co do kierunków dalszego szkolenia, w ramach którego będziemy pracować nad utrzymaniem tego poziomu wyszkolenia.

Na bazie zajęć taktyczno-specjalnych 3 dywizjonu dowódca 23 pułku artylerii wz. ppłk Witold Zawadzki przeprowadził zajęcia instruktażowo-metodyczne dla dowódców dywizjonów i samodzielnych pododdziałów. Celem szkolenia było ukierunkowanie dowódców w zakresie sposobu przygotowania i przeprowadzenia zajęcia taktyczno-specjalnego z baterią/kompanią oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i metodycznych dowódców z wykorzystaniem bazy szkoleniowej w warunkach poligonowych.

Wśród rozpatrywanych zagadnień były m.in. działanie grupy rekonesansowo-przygotowawczej w czasie rozpoznawania drogi marszu, realizacja zabezpieczenia bojowego w rejonie wyjściowym, organizacja punktu kierowania ogniem dywizjonu oraz prowadzenie likwidacji skażeń. Ostatnim akcentem zajęć było zaprezentowanie organizacji i przygotowania pododdziału do odtwarzania zdolności bojowej po jej utracie.