Chcą zmniejszyć różnice rozwojowe Dolnego Śląska

Chcą zmniejszyć różnice rozwojowe Dolnego Śląska
fot. UM Bolesławiec Głównym tematem rozmów delegatów z Dolnego Śląska była przyszłość południa Dolnego Śląska w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
istotne.pl piotr roman, um bolesławiec

W środę, 6 lutego prezydent Bolesławca Piotr Roman wraz z delegacją samorządowców z Dolnego Śląska – przedstawicielami sygnatariuszy „Deklaracji Sudeckiej” oraz marszałkiem województwa dolnośląskiego – uczestniczył w spotkaniach z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, oraz z Coriną Creţu, komisarz do spraw polityki regionalnej.

W biurze Komisji Europejskiej w Brukseli prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, lider Porozumienia Sudety 2030 i „Deklaracji Sudeckiej”, wręczył komisarz C. Creţu Strategię Rozwoju Sudety 2030.

Warto przypomnieć, że Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem, które ma pomóc w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku.

Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. – potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

Głównym tematem rozmów delegatów z Dolnego Śląska była przyszłość południa Dolnego Śląska w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Wśród wnoszonych postulatów znalazło się m.in. utrzymanie polityki spójności w zakresie środków przyznawanych południowej i zachodniej części Województwa Dolnośląskiego po roku 2020 na niezmienionym poziomie. Cel: zmniejszenie różnic rozwojowych oraz uzyskanie do 2030 roku istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach, które wyznaczają tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

tekst zlecony