Od września nowa sieć publicznych szkół podstawowych. I nowe granice obwodów

Od września nowa sieć publicznych szkół podstawowych. I nowe granice obwodów
fot. istotne.pl W Urzędzie Miasta Bolesławiec trwają prace nad ustaleniem planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów obowiązujących od 1 września 2019 roku. Wynikają one z wprowadzenia od roku szkolnego 2017/2018 zmiany struktury szkolnej.
istotne.pl edukacja, um bolesławiec

Rada Miasta Bolesławiec w marcu 2017 roku podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wówczas uchwalono plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

SiećSiećfot. UM Bolesławiec

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe, zachodzi konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów obowiązujących od 1 września 2019 roku.

Przy ustalaniu nowego planu sieci szkół wzięto pod uwagę liczbę dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, liczbę pomieszczeń do nauki, a szczególnie analizowana była odległość od szkoły do miejsca zamieszkania dziecka i możliwość korzystania z komunikacji miejskiej.

Uwzględniając fakt, że w Bolesławcu od 23 czerwca 2018 roku komunikacja miejska jest bezpłatna, uczniowie oraz rodzice mogą bez problemu i bezpiecznie dotrzeć do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

Ponadto nowa sieć i obwody mają na celu poprawę warunków nauki, tj. wszyscy uczniowie w mieście będą realizowali obowiązek szkolny na pierwszą zmianę. W tym celu dla Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. M. Brody zostaje ustalona dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć przy ul Bielskiej 5 (w obiekcie po byłym Gimnazjum Samorządowym nr 2). Takie rozwiązanie daje możliwość realizacji nauki na jedną zmianę oraz rozdzielenie na 1 i 2 etap nauczania, tj. edukację wczesnoszkolną (klasy I –III) i podstawową dla klas IV–VIII.

Analogiczne możliwości są również w Szkole Podstawowej nr 1 – po zakończeniu edukacji przez klasy gimnazjalne, które uczyły się w innym skrzydle budynku. Od 1 września 2019 r. w tym skrzydle budynku będą mogły odbywać się zajęcia z uczniami najstarszych klas podstawówki.

Wprowadzenie zaproponowanych zmian ma na celu właściwe funkcjonowanie bolesławieckiej oświaty. Szczególnej uwadze będzie poświęcona sprawa dalszego zatrudnienia nauczycieli, którzy realizują zajęcia w klasach gimnazjalnych, ale z mocy prawa stali się oni nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych. Ustalenie nowego planu sieci szkół od 1 września 2019 r. nie będzie miało wpływu na redukcję zatrudnienia nauczycieli.

Przyjmowanie zapisów do klas I na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 4 marca 2019 r. Warto przypomnieć, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. W rekrutacji do szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, które ma podstawowe znaczenie przy zapisie dziecka do szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja do klas I dzieci, których starsze rodzeństwo już chodzi do wybranej lub obwodowej szkoły, ma swoje odniesienie w uchwale NR XLIV/455/2018 Rady Miasta Bolesławiec z 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Uwzględniono w niej, że jeżeli rodzeństwo kandydata do klasy I jest już w danej szkole, dziecko otrzymuje dodatkowe punkty, aby mogło uczęszczać do tej samej szkoły wraz z rodzeństwem.

Planuje się, że w Bolesławcu będzie docelowo dziewięć szkół podstawowych, w tym pięć prowadzonych przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz jedna publiczna Zakonu Pijarów i trzy niepubliczne prowadzone przez inny podmiot i osobę fizyczną, w tym jedna dla dorosłych.

Planowane obwody publicznych szkół podstawowych – wykaz ulic

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Jana Pawła II 38C
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. J. Słowackiego 2
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Ceramiczna 5
Szkoła Podstawowa nr 4
ul. M. Brody 10 (siedziba) oraz ul. Bielska 5
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Dolne Młyny 60
Generała Wł. Andersa;
Artyleryjska;
K. I. Gałczyńskiego;
Jagiellonów;
Jana Pawła II;
Kasztanowa;
Jana Kilińskiego;
Generała F. Kleeberga;
Hugo Kołłątaja;
Marii Konopnickiej;
Konradowska;
Mikołaja Kopernika;
Wojciecha Korfantego;
Bronisława Kosiby;
Kresów II RP;
Krótka;
Łasicka;
Karola Marcinkowskiego;
Czesława Miłosza;
Murarska;
Gabriela Narutowicza;
Stefana Okrzei;
Piastów;
Plac Pokoju;
Mikołaja Reja;
Saperska;
Słoneczna;
Spokojna;
Spółdzielcza;
Staroszkolna;
Stefana Starzyńskiego;
Aleja Tysiąclecia;
Melchiora Wańkowicza;
Aleja Wojska Polskiego;
Zagłoby;
Zaułek;
Zielona;
Zygmunta Augusta;
Stefana Żeromskiego
1 Maja;
Armii Krajowej;
Adama Asnyka;
Bankowa;
Bielska (do nr 4A);
Fryderyka Chopina;
Bolesława Chrobrego;
Ciesielska;
Ignacego Daszyńskiego;
Fabryczna;
Bartosza Głowackiego;
Hutnicza;
Tadka Jasińskiego;
Karpecka;
Kaszubska;
Kościelna;
Królowej Jadwigi;
Bolesława Kubika;
Michała Kutuzowa;
Ignacego Łukasiewicza;
Magistracka;
Adama Mickiewicza;
Ogrodowa;
Piotra i Pawła;
Plac Marsz. J. Piłsudskiego;
Polna;
Bolesława Prusa;
Rynek;
Sądowa;
Sierpnia ’80;
Juliusza Słowackiego;
Szkolna;
Braci Śniadeckich;
Tamka;
Teatralna;
Plac Wolności;
Zacisze;
Plac Zamkowy;
Żwirki i Wigury
Agatowa;
Astrów;
Bazaltowa;
Generała Józefa Bema;
Bławatkowa;
Bobrowa;
Bratków;
Bukowa;
Ceramiczna;
Cisowa;
Czerwonych Maków;
Górska;
Grabowa;
Irysów;
Jagodowa;
Jarzębinowa;
Jasna;
Jaśminowa;
Jemiołowa;
Jesionowa;
Jodłowa;
Kalinowa;
Kamienna;
Kamionkowa;
Kazimierza Wielkiego;
Konwaliowa;
Masarska;
Modrzewiowa;
Morelowa;
Mostowa (od nr 21);
Narcyzów;
Plac Piastowski;
Plac Świętego Krzyża;
Pogodna;
Pomorska;
Ptasia;
Rajska;
Różana;
Rumianków;
Sadowa;
Zaułek Sasanek;
Skalna;
Słoneczników;
Sokola;
Sosnowa;
Spacerowa;
Sportowa;
Stokrotek;
Storczyków;
Szarotek;
Świerkowa;
Tulipanowa;
Tunelowa;
Wiaduktowa;
Widok;
Gen. A. E. Fieldorfa „Nila”;
Wrzosowa;
Zabobrze;
Zgorzelecka (od nr 22);
Żwirowa
K. K. Baczyńskiego;
Stefana Batorego;
Bielska (od nr 5);
Mikołaja Brody;
Cicha;
Stanisława Dąbka;
Ignacego Domeyki;
Michała Drzymały;
Dzieci Wrześni;
Garncarska;
Gdańska;
Górników;
Zbigniewa Herberta;
Jeleniogórska;
Karkonoska;
Komuny Paryskiej;
Kwiatowa;
Leśna;
Lubańska;
Majora Hubala;
Jana Matejki;
Janusza Meissnera;
Karola Miarki;
Niepodległości;
Obrońców Helu;
Obrońców Westerplatte;
Marcina Opitza;
Orla;
Orląt Lwowskich;
Ignacego Paderewskiego;
Parkowa;
Ludwika Pasteura;
Rotmistrza Pileckiego;
Emilii Plater;
Pod Lasem;
Podgórna;
Powstańców Warszawy;
Władysława Reymonta;
Robotnicza;
Rzemieślnicza;
Henryka Sienkiewicza;
Genarała Władysława Sikorskiego;
Piotra Skargi;
Jana Sobieskiego;
Majora H. Sucharskiego;
Ślusarska;
Śluzowa;
H. i W. Tyrankiewiczów;
Warszawska;
Wąska;
Willowa;
Wincentego Witosa;
Józefa Wybickiego;
Zwycięstwa;
Żołnierzy Wyklętych
10 Marca;
Akacjowa;
Bohaterów Getta;
Brzozowa;
Augusta Cieszkowskiego;
Dębowa;
Dolne Młyny;
Ekonomiczna;
Góralska;
Górne Młyny;
Graniczna;
Grunwaldzka;
F. S. Jezierskiego;
Klonowa;
Konstytucji 3 Maja;
Tadeusza Kościuszki;
J. I. Kraszewskiego;
Lipowa;
Łąkowa;
Władysława Łokietka;
Mała;
S. Małachowskiego;
Mazowiecka;
Miodowa;
Modłowa;
Mostowa (do nr 16);
Nadrzeczna;
Elizy Orzeszkowej;
Aleja Partyzantów;
Piaskowa;
Przemysłowa;
Słowiańska;
Stanisława Staszica;
Stolarska;
Strefowa;
Targowa;
Topolowa;
Romualda Traugutta;
Walerego Wróblewskiego;
Wałowa;
Wesoła;
Wierzbowa;
Skwer Kard. S. Wyszyńskiego;
Zgorzelecka (do nr 21)

tekst zlecony