Smog w powiecie. Znowu kontrolują emisję spalin

Smog w powiecie. Znowu kontrolują emisję spalin
fot. pixabay.com (webandi) Dzisiaj w całym kraju policja prowadzi działania kontrolno-prewencyjne Smog.
istotne.pl policja, smog

Ogólnopolskie działania Smog mają na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska, np. poprzez nadmierne zadymienie z układu wydechowego – czytamy na stronie policji. (Mundurowi będą również reagowali na inne wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów).

Akcja ma również charakter edukacyjny. Funkcjonariusze:

Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Będziemy przypominali kierującym, że dający się we znaki smog to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a przez to negatywnym wpływem wielu substancji na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory, smog stał się problemem na skalę światową. – Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisów związanych z emisjami szkodliwych substancji – dodają policjanci.

Podczas prowadzonych działań wybrane patrole policji będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Mundurowi:

Przypominamy kierującym, że policjant, w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego, jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze.

W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.