materiał promocyjny

Przetarg na czyszczenie elewacji w dwóch budynkach pięciokondygnacyjnych

Ogłoszenie
fot. KG Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bolesławianka” w Bolesławcu ul. Gałczyńskiego 15 ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na czyszczenie elewacji polegające na trójfazowym usunięciu skażeń mikrobiologicznych budynków wielorodzinnych, pięciokondygnacyjnych, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu.
istotne.pl 4 przetarg, sm bolesławianka

Reklama

  1. ul. Kilińskiego 1abc 1 375,00 m²
  2. ul. Gałczyńskiego 16 – 34 (front) 1 991,00 m²

razem: 3 366,00 m²

Termin wykonania zamówienia do 30.08.2018 r.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z warunkami zamówienia, które są do odebrania w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym GZM pokój nr 2 (tel. 75 644 68 88)
lub do pobrania ze strony internetowej http://www.smbol.pl/

Oferty należy składać do dnia 21.05.2018 do godziny 10:00 w sekretariacie Spółdzielni.

Otwarcie ofert dnia 21.05.2018 o godzinie 10:30 w siedzibie Spółdzielni.

Wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Spółdzielni najpóźniej do 21.05.2018 r. do godziny 10:00 lub przelewem na konto Spółdzielni PKO BP S .A. o/Bolesławiec nr 71 1020 2137 0000 9002 0006 2166.

W terminie wyznaczonym na otwarcie ofert dla ważności oferty wadium winno być na koncie Spółdzielni.Oferty bez wpłaconego wadium nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetarg na czyszczenie elewacji w dwóch budynkach pięciokondygnacyjnychPrzetarg na czyszczenie elewacji w dwóch budynkach pięciokondygnacyjnychfot. Spółdzielnia Mieszkaniowa Bolesławianka

Reklama