Nie będzie nowej sygnalizacji na Garncarskiej

Nie będzie nowej sygnalizacji na Garncarskiej
fot. MZ Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podjęła decyzję ws. ewentualnego zamontowania sygnalizacji na wysokości Starego Młyna.
istotne.pl sygnalizacja, dsdik, ul. garncarska

Leszek Loch, szef Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – po przeanalizowaniu sytuacji – informuje, że przedmiotowe przejście dla pieszych znajduje się przy skrzyżowaniu na prostym odcinku drogi w terenie zabudowanym. Przejście dla pieszych wyznaczone jest przez jezdnię dwupasową o szerokości ok. 8,5 m z obustronnym chodnikiem. Oznakowanie przejścia dla pieszych w postaci znaków D-6 i znaku poziomego P-10 jest prawidłowe. Na danym odcinku drogi obowiązuje prędkość dopuszczana jak dla terenu zabudowanego tj. 50 km/h (60 km/h w godzinach 23:00–5:00). Cały przedmiotowy odcinek dw 297 w m. Bolesławiec posiada oświetlenie drogowe.

I dodał:

W rejonie przejścia dla pieszych nie zanotowano żadnych zdarzeń z udziałem pieszych w poprzednich dwóch latach (wg danych Komendy Wojewódzkiej Policji – system SEWIK). Widoczność na przejściu dla pieszych relacji kierujący – pieszy/pieszy – kierujący jest zachowana w stopniu bardzo dobrym. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu warunkowanym obowiązującym oznakowaniem, geometrią drogi i warunkami ruchowymi nie ma podstaw do wprowadzania dodatkowych rozwiązań w postaci sygnalizacji świetlnej – wniosek zaopiniowano negatywnie.

Przypomnijmy. Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, który prosił o interwencję w sprawie niebezpiecznego przejścia dla pieszych przy ulicy Garncarskiej, na wysokości Starego Młyna. Mężczyzna, który wypowiadał się w imieniu mieszkańców pobliskiego, nowo budowanego osiedla, podkreślił, że z przejścia korzysta coraz więcej osób, w tym dzieci.

Jego zdaniem, jest tam niebezpiecznie, a sytuację poprawiłoby dodatkowe oznakowanie tego przejścia – na przykład poprzez zamontowanie sygnalizacji z przyciskiem bądź inteligentnej sygnalizacji. (Takiej, jaka znajduje się przy alei Tysiąclecia).

Do tematu wrócimy.

Czy przejście przy Garncarskiej powinno być dodatkowo oznakowane?
Tak
79.45 % głosów: 174
Nie
18.72 % głosów: 41
Nie mam zdania
1.83 % głosów: 4