„Rediscovering Europe”. Na nowo odkrywają Stary Kontynent

„Rediscovering Europe”. Na nowo odkrywają Stary Kontynent
fot. freeimages.com (Alberto Villén) Gmina Miejska Bolesławiec wspólnie z 7 miastami europejskimi realizuje projekt „Rediscovering Europe” w ramach programu Unii Europejskiej Europa dla Obywateli.
istotne.pl ue, um bolesławiec

Idea projektu narodziła się we włoskim mieście Faenza, które w 2018 roku obchodziło 50. rocznicę otrzymania Nagrody Europy, przyznanej temu miastu w 1968 roku przez Radę Europy za działania propagujące wartości wspólnoty europejskiej.

„Rediscovering Europe”. Na nowo odkrywają Stary Kontynent„Rediscovering Europe”. Na nowo odkrywają Stary Kontynentfot. UM Bolesławiec

Bolesławiec nawiązał współpracę z miastem Faenza – jednym z najważniejszych europejskich ośrodków ceramicznych w 2009 roku. W realizacji projektu aktywnie uczestniczy młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. Projekt ma na celu:

  • uwrażliwienie obywateli i młodzieży na wartości europejskie
  • promowanie lepszej znajomości instytucji i polityki UE, a także przywilejów obywateli Wspólnoty,
  • uczynienie Europy bardziej zrozumiałą i bliższą dla jej obywateli
  • podkreślenie roli stowarzyszeń młodzieżowych i grup nieformalnych zajmujących się tematyką UE.

Pierwsza część projektu ma na celu zrozumienie, jak zmieniło się społeczeństwo w ciągu ostatnich 50 lat, koncentrując się na wartościach, które doprowadziły do powstania UE, oraz debacie nad obecnymi i przyszłymi wyzwaniami. W tym celu uczniowie I LO przeprowadzają obecnie wywiady na temat percepcji Unii Europejskiej z reprezentantami różnych grup wiekowych.

Opracowano również ankietę, którą można wypełnić online. Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest anonimowa. Zajmuje to zaledwie kilka minut i pomoże w realizacji celów projektu. Link do ankiety: https://surveyhero.com/c/ef71c19a.

Druga część projektu koncentruje się na przyszłości, angażując uczniów z miast partnerów projektu, w tym przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec, którzy uczestniczyć będą w symulacji posiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Podczas całego projektu szczególna uwaga poświęcona jest bardzo ważnemu problemowi z puntu widzenia codziennego życia obywateli UE, czyli imigracji, a w konsekwencji integracji kulturowej.

Projekt pośrednio przyczynia się do zrozumienia historii i procesu, który doprowadził do powstania UE. Obywatele wszystkich grup wiekowych będą dyskutować o swojej przyszłości, przedstawiając własne opinie na temat tego, jak powinna wyglądać i funkcjonować UE oraz jakich oczekują zmian.

Partnerzy projektu: Bergerac (Francja), Bolesławiec, Byala (Bułgaria), Daugavpils (Łotwa), Faenza (Włochy), Schwäbisch-Gmünd (Niemcy), Talavera de la Reina (Hiszpania), Timisoara (Rumunia).

tekst zlecony