Jest praca w policji. Dzień otwartych drzwi we wtorek

Jest praca w policji. Dzień otwartych drzwi we wtorek
fot. MZ 19 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Policji odbędzie się dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji. Zorganizowanie tego przedsięwzięcia ma na celu promocję zawodu policjanta.
istotne.pl policja, praca

W związku z prowadzonym naborem do służby w policji komendant powiatowy policji w Bolesławcu zaprasza wszystkich zainteresowanych do KPP (ul. Zygmunta Augusta 20) na dzień otwartych drzwi , który będzie mieć miejsce we wtorek 19 lutego, w godzinach 10.00–17.00.

Kto może wstąpić w szeregi policji?

Należy spełniać następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać w pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowi jesteśmy się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na funkcjonariuszy policji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – w godz. 7.30–15.30, tel. 75 64 96 258.