Święto artylerzystów w Garnizonie Bolesławiec

Święto artylerzystów w Garnizonie Bolesławiec
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 14 grudnia artylerzyści „Czarnej Dywizji” obchodzili w Bolesławcu Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.
istotne.pl wojsko, święto, pokaz, 23śpa

W garnizonie bolesławieckim, w którym artylerzyści stacjonują już od kilkudziesięciu lat, obchody „Artyleryjskiej Barbarki” stanowią ważne wydarzenie zarówno dla środowisk żołnierskich, jak i społeczności lokalnej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Eucharystię w intencji artylerzystów – o nieustanną opiekę Świętej Barbary nad ich służbą – celebrowali: rektor Bolesławieckiej Bazyliki Maryjnej ks. prałat dr Andrzej Jarosiewicz, proboszcz parafii ks. ppłk rez. Wojciech Mroszczak oraz kapelan 23 pułku artylerii ks. Andrzej Bawer.

Równolegle w ramach dnia otwartych koszar na terenie jednostki goszczono młodzież szkolną, która miała okazję zapoznać się ze sprzętem wojskowym i tradycjami dziedziczonymi przez artylerzystów.

Główną część obchodów stanowił żołnierski apel, którego rangę podkreślił udział szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii 11 Dywizji Kawalerii Pancernej płk. Jacka Kilińskiego, a także szefów WRiA i dowódców dywizjonów artylerii jednostek „Czarnej Dywizji”.

W uroczystościach na zaproszenie dowódcy pułku wzięli udział byli szefowie Wojsk Rakietowych i Artylerii na czele z gen. bryg. w st. spocz. Antonim Skibińskim, przedstawiciele środowisk artyleryjskich, kół i stowarzyszeń, dowódcy byłych jednostek artylerii stacjonujących w garnizonie bolesławieckim, władze administracyjne Bolesławca, a także komendanci instytucji garnizonowych.

Po odczytaniu decyzji przełożonych i rozkazów okolicznościowych szef Wojsk Rakietowych i Artylerii dywizji płk Jacek Kiliński oraz dowódca 23 pułku artylerii płk Grzegorz Potrzuski wręczyli medale i odznaczenia resortowe, akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe, a także listy gratulacyjne artylerzystom jednostek 11 Dywizji Kawalerii Pancernej wyróżnionym przez dowódcę dywizji za osiąganie wysokich wyników w działalności służbowej.

Płk Potrzuski:

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, obchodzone w Dniu Świętej Barbary, jest wyrazem szacunku dla kilkusetletniej tradycji, historii i osiągnięć Naszego, szczególnego rodzaju wojsk.

„Artyleria z racji potęgi swego ognia odgrywa olbrzymią rolę w boju nowoczesnym i w dużej mierze decyduje o zwycięstwie”.

Przytaczając słowa pochodzące z Instrukcji Wyszkolenia Artylerii z 1936 roku, dowódca bolesławieckich artylerzystów podkreślił dzisiejszy potencjał ogniowy pododdziałów artylerii, szybkość oraz precyzję ich działania. W swoim przemówieniu przypomniał również najważniejsze zadania realizowane przez pułk w bieżącym roku oraz podkreślił znaczenie tradycji w codziennej służbie artylerzystów.

Na zakończenie podziękował żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej 23pa za zaangażowanie i wysiłek wkładany w codzienną służbę.

Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii 11DKPanc. pułkownik Jacek Kiliński w imieniu dowódcy „Czarnej Dywizji” i własnym pogratulował odznaczonym i awansowanym, podziękował za trud wkładany w codzienną służbę oraz profesjonalizm, którym wyróżniają się artylerzyści i rakietowcy:

Służba w Wojskach Rakietowych i Artylerii to trudny i wymagający poświęcenia zawód. To zaszczyt, wielki honor i powód do dumy, szczególnie w chwilach gdy wkładany wysiłek i codzienny trud są doceniane przez przełożonych i wzbudzają uznanie podwładnych. Dziś możecie być dumni z osiągnięć oraz profesjonalizmu, którym się wykazaliście.

Dużo ciepłych słów i życzeń do żołnierzy skierowali również przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu bolesławieckiego.

W dalszej części apelu żołnierze 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23pa oraz żołnierze amerykańscy z kompanii bravo stacjonujący w bolesławieckich koszarach zaprezentowali umiejętności walki wręcz. Dynamiczny pokaz przygotowany przez instruktora samoobrony i walki wręcz st. szer. Mateusza Gawurę obejmował techniki karate klasycznego oraz elementy innych sztuk walki połączone w skuteczny system walki realnej.

Żołnierski apel zakończyła defilada pododdziałów, po której delegacje Czarnej Dywizji i środowisk artyleryjskich złożyły kwiaty pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi jednostkom artyleryjskim, które stacjonowały w garnizonie bolesławieckim, oraz poległym i zmarłym artylerzystom.