PEUG: dostęp do map i planów geodezyjnych przez internet

PEUG: dostęp do map i planów geodezyjnych przez internet
fot. Powiat Bolesławiecki Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.
istotne.pl projekt, internet

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

W ramach projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” zapewniony zostanie dla mieszkańców regionu dostęp do map i planów geodezyjnych przez internet.

Zyska region – zyskasz Ty. Zapraszamy na prezentację i film.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez modernizację zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatów Województwa Dolnośląskiego, ukierunkowaną na podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez administrację publiczną oraz podwyższenie kompetencji pracowników 23 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia tych usług.

Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

tekst zlecony