Upadłość spółki Energetyczne Centrum ogłoszona. Możesz odzyskać pieniądze

Upadłość spółki Energetyczne Centrum ogłoszona. Możesz odzyskać pieniądze
fot. Krzysztof Gwizdała Klienci Energetycznego Centrum, którzy posiadają należności wobec spółki, np. nadpłaty, mają 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym na zgłoszenie wierzytelności – czytamy na portalu energetyka.wnp.pl.
istotne.pl sąd, pieniądze, upadłość, waldemar sawicki

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 17 grudnia 2018 r. ukazało się ogłoszenie o upadłości spółki Energetyczne Centrum. „Swego czasu był to jeden z największych tzw. niezależnych sprzedawców energii elektrycznej odbiorcom końcowym” – przypomina serwis energetyka.wnp.pl.

Jak poinformował nas powiatowy rzecznik praw konsumentów Waldemar Sawicki, na terenie naszego powiatu wielu konsumentów zawarło umowy na dostawy energii i gazu z firmą Energetycznego Centrum S.A. – Jej klienci nie wiedzą, jak odzyskać nadpłaty za dostawę energii – dodał.

Jak odzyskać pieniądze?

W informacji prezesa URE, dotyczącej sposobu zgłaszania wierzytelności, czytamy:

Klienci Energetycznego Centrum S.A., którzy do dnia poprzedzającego ogłoszenia upadłości Spółki tj. 02.12.2018 r., uregulowali na rzecz Spółki jakiekolwiek należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego za okres, w którym Spółka takich usług nie świadczyła mogą dochodzić swoich roszczeń z tego tytułu wobec Spółki w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe, tj. w ramach zgłoszenia wierzytelności kierowanego do Sędziego-komisarza.

Klienci spółki mają 30 dni na zgłoszenie wierzytelności. Szczegółowe informacje oraz wzór zgłoszenia wierzytelności na stronie Urzędu Regulacji Energetyki.