GDDKiA: przetarg na budowę A18 unieważniony. Wszystkie oferty za drogie

GDDKiA: przetarg na budowę A18 unieważniony. Wszystkie oferty za drogie
fot. GDDKiA Każda z pięciu ofert, jakie wpłynęły w przetargu, przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację inwestycji.
istotne.pl inwestycja, golnice, a18, gddkia

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w przetargu na przebudowę pierwszych 22 km DK18 i dostosowanie do parametrów autostrady wpłynęło pięć ofert o wartości od ok. 308,2 do 332,3 ml zł. Jako że wszystkie oferty przekroczyły kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji, tj. 303,8 mln zł, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu. Urzędnicy:

Ponowne postępowanie planujemy ogłosić w pierwszej połowie czerwca br.

I dodają:

Przypomnijmy, że przetarg dotyczył przebudowy południowej jezdni DK18, od km 11,86 do km 33,76, wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz obiektów inżynierskich (3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, most i przejście pod autostradą).

DK18 zmienia się w A18

Jezdnia północna została dobudowana w pierwszej fazie dostosowania DK18 Olszyna – Golnice do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Prace rozpoczęły się w listopadzie 2004 roku, a dobudowaną jezdnię północną oddano do użytku w roku 2006.

W drugiej fazie przebudowana zostanie jezdnia południowa, a także powstaną drogi dojazdowe; przebudowane będą elementy węzłów autostradowych, powstaną urządzenia infrastruktury technicznej, a istniejące zostaną przebudowane.

Oprócz Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) powstaną elementy systemów utrzymania i zarządzania autostradą, urządzenia związane z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt) oraz zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych.

Jak ma przebiegać przebudowa odcinka Olszyna – Golnice?

Przebudowę całego odcinka Olszyna – Golnice podzielono na cztery odcinki realizacyjne:

  • odcinek węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia)
  • odcinek od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa)
  • odcinek od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) – granica województwa,
  • odcinek granica województwa – węzeł Golnice.

Szczegóły na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.