materiał promocyjny

Trwają przygotowania do budowy Centrum Przesiadkowego

Centrum Przesiadkowe
fot. UM Bolesławiec W ramach przygotowań do budowy Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu trwają prace dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.
istotne.pl 183 ul. kościuszki, ul. chrobrego, um bolesławiec, dworzec pks, centrum przesiadkowe

Reklama

Warto przypomnieć, że Bolesławiec wraz z ośmioma innymi instytucjami z Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Słowenii zdołał pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu”.

Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy centrum przesiadkowego. W styczniu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich, a także uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w fazie realizacji inwestycji.

Na terenie planowanego centrum przesiadkowego – w okolicy istniejącego dworca kolejowego – zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mieli możliwość zamiany środka lokomocji, np. pociągu, autobusu, roweru (program BROM – Bolesławiecki ROwer Miejski, który pozwala szybko i łatwo wypożyczyć rower) lub innego środka transportu.

Ważnym elementem w okolicy centrum przesiadkowego są planowane zmiany dotyczące m.in. układu komunikacyjnego wzdłuż ulic B. Chrobrego – T. Kościuszki. Warto zaznaczyć, że multimedialny charakter inwestycji ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów, co w efekcie pozytywnie wpłynie na środowisko poprzez redukcję emitowanych zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszenie poziomu hałasu.

Dogodne położenie i zintegrowany charakter centrum przesiadkowego nie bez wpływu pozostanie na dalszy rozwój gospodarczy miasta i regionu, szczególnie w dobie odczuwalnego przez podmioty gospodarcze braku pracowników. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w Bolesławcu miejska komunikacja autobusowa jest dla wszystkich użytkowników bezpłatna.

Planowane centrum jest elementem infrastruktury subregionalnej, który sprawi, że uciążliwość przesiadania się zostanie ograniczona do minimum. Centrum przesiadkowe to optymalne miejsce do skoncentrowania dalekobieżnego, w tym międzynarodowego ruchu pasażerskiego – z oczywistych względów dla podróżujących pociągiem, ponieważ dworzec PKP jest integralną częścią centrum, ale również dla międzynarodowych przewozów autokarowych oraz busów, których trasa biegnie przez Bolesławiec.

Dla użytkowników centrum przesiadkowego dostępne będą m.in. parkingi, parkingi wielopoziomowe, poczekalnia, lokale usługowe i biurowe, kasy, toalety, stanowiska postojowe.

Termin wykonania dokumentacji projektowej Subregionalnego Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu zaplanowano na styczeń przyszłego roku.

Partnerami Projektu są: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (Niemcy) – partner wiodący; Stowarzyszenie Transportu Górne Łużyce (Niemcy); Biuro Rządu Karyntii, Departament 7 (Austria); Stowarzyszenie Transportu Karyntia (Austria), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Polska); Miasto Bolesławiec (Polska); KORID LK, spółka z o.o. (Czechy); Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Koroška (Słowenia); Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki (Słowenia).

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (program Interreg Europa Środkowa).

Reklama