Starosta podpisał umowę z wojewodą. 3 mln zł dotacji na remonty dróg w powiecie

Starosta podpisał umowę z wojewodą. 3 mln zł dotacji na remonty dróg w powiecie
fot. Powiat Bolesławiecki Powiat Bolesławiecki znalazł się w gronie kilkunastu dolnośląskich samorządów, które dostaną dotacje na przebudowę i remonty dróg. Pomógł dobrze napisany i uzasadniony wniosek oraz zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na 50-procentowy wkład własny.
istotne.pl inwestycja, droga

Pierwsze zadanie to „Przebudowa drogi powiatowej nr 2294d relacji Suszki – Stare Jaroszowice” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Droga stanowi połączenie między drogą wojewódzką w miejscowości Suszki a drogą powiatową relacji Bolesławiec – Ustronie, łączącą powiat bolesławiecki z lwóweckim. To drugi etap przebudowy. Pierwszy zakończył się w 2018 roku.

Przebudowa to sprawa pilna; nawierzchnia jest zniszczona, jezdnia wąska, pobocza rozjeżdżone, nie ma chodników, a zatoki autobusowe dalekie są od obowiązujących parametrów.

Po przebudowie – odnowiony zostanie blisko 1700-metrowy odcinek – droga będzie miała szerokość 6 m, dwumetrowy chodnik po jednej stronie. W sumie: 1291 m długości.

W celu poprawy bezpieczeństwa jezdnia zostanie miejscowo obramowana barierami ochronnymi. Powstaną 2 przystanki autobusowe i zjazdy na posesje i pola. Całkowity koszt remontu to 3 420 000 zł, z czego połowa to dotacja wojewody.

Drugi wniosek o dofinansowanie w Ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 dotyczy przebudowy 1885-metrowego odcinka drogi nr 2270D w Osłej w Gminie Gromadka.

Droga położona jest na styku powiatów bolesławieckiego i legnickiego. Będzie wzmocniona poprzez ułożenie nowej nawierzchni i poszerzona do 5,5 m. Wykonane zostaną pobocza, a na odcinku 200 m ułożony szeroki na 2 m chodnik.

Powstaną dwie zatoki autobusowe, w tym jedna z peronem. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona w dwóch warstwach po uprzednim wyrównaniu i wzmocnieniu siatką przeciwspękaniową. Przebudowa drogi pozwoli na bezkolizyjne i szybsze kursowanie pojazdów transportu publicznego oraz służb ratunkowych. Nowe chodniki i zatoki autobusowe poprawią bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do szkół. Również nowe odwodnienie drogi poprzez wykonanie rowu poprawi problem podtopień jezdni.

Koszt remontu to 2 400 000 zł, połowę stanowi dotacja.

Przetargi na oba zadania już ogłoszono. Otwarcie ofert nastąpi jeszcze w maju.

tekst zlecony