Jest praca w policji. Dziś dzień otwartych drzwi

Jest praca w policji. Dziś dzień otwartych drzwi
fot. MZ Wyjątkowa praca, różne kierunki rozwoju i spełnienie marzeń – wszystko to znajdziesz, wstępując już dziś do Policji – czytamy na stronie KPP Bolesławiec.
istotne.pl policja, praca

Mundurowi z KPP Bolesławiec:

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Zostając policjantem, tworzysz ponad 100-tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian.

I dodają:

Spróbuj, bo naprawdę warto. Być może w ten sposób spełnisz również swoje ukryte marzenia. Policjant to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przy ul. Zygmunta Augusta 20 – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30; tel. 75 649 62 58.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu (www.boleslawiec.policja.gov.pl).

W czwartek 22 listopada, w godzinach 10:00–15:00, w bolesławieckiej komendzie będzie mieć miejsce dzień otwartych drzwi. Niemniej REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY – dokumenty można składać w dowolnym terminie.