REVIVAL! Zrewitalizują bolesławiecką starówkę

REVIVAL! Zrewitalizują bolesławiecką starówkę
fot. istotne.pl Gmina Miejska Bolesławiec pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 na realizację projektu „REVIVAL! – Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii”.
istotne.pl rynek, um bolesławiec

Do projektu przystąpiło 13 partnerów z terenu pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowo-badawczych.

LogoLogofot. UM Bolesławiec

Realizacja projektu ma na celu przybliżenie wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rozwój turystyki kulturowej w obrębie historycznego centrum miasta. W efekcie nastąpić ma zwiększenie zainteresowania turystów krajowych i zagranicznych bolesławiecką starówką. Projekt stanowi również kontynuację procesu rewitalizacji starówki miejskiej, która stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców dzięki rozwinięciu oferty kulturalnej i zwiększeniu atrakcyjności przestrzennej poprzez wprowadzenie w tkankę historycznego centrum Bolesławca instalacji artystycznych stanowiących twórcze rozwinięcie historycznych tradycji ceramicznych.

Mieszkańcy i turyści wezmą udział w imprezach, podczas których odbywać się będą koncerty, gry miejskie, pokazy rzemiosła artystycznego, wystawa oraz jarmark produktów lokalnych.

Całkowita wartość projektu: 1 033 521 euro, w tym Gmina Miejska Bolesławiec: 32 317 euro.

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania projektu: 878 067 euro, w tym Gmina Miejska Bolesławiec: 27 469 euro.

tekst zlecony