PCPR pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych

PCPR pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych
fot. PCPR Bolesławiec Jak radzić sobie ze stresem i rozwiązywać konfliktowe sytuacje w rodzinie? Jak rozwiązywać problemy wychowawcze z dziećmi i być dobrym rodzicem? Jak rozwiązywać i przeciwdziałać problemom przemocy w rodzinie? Jeśli potrzebujesz pomocy lub znasz kogoś, kto jej potrzebuje, to ta informacja jest dla ciebie.
istotne.pl rodzina, pomoc, pcpr bolesławiec
Loga: Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia EuropejskaLoga: Fundusze Europejskie, Dolny Śląsk, Unia Europejskafot. PCPR w Bolesławcu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPOWD 2014 – 2020, prowadzi nabór uczestników następujących zajęć:

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I REALCJI PARTNERSKICH – zajęcia rozwijające umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych i konfliktowych, umożliwiają zmianę ograniczających przekonań i tworzenie zdrowego poczucia własnej wartości. Termin rozpoczęcia zajęć: 15.03.2019 r.

TRENING KOMPETENCJI RODZICIELSKICH – szkolenie dostarczające wiedzy i umiejętności w zakresie metod wychowywania dzieci, nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem, radzenia sobie z problemami wychowawczymi oraz ich rozwiązywania, budowania kompetencji w zakresie diagnostyki potrzeb i postaw dziecka, a także eliminacji zachowań okołoprzemocowych. Termin rozpoczęcia zajęć: 23.03.2019 r.

GRUPA WSPARCIA I TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ – spotkania umożliwiające uczestniczkom dzielenie się własnymi doświadczeniami, podnoszące wśród kobiet świadomość problemu przemocy w rodzinie, dostarczające wiedzy i umiejętności do radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. Termin rozpoczęcia zajęć: 23.03.2019 r.

Wszystkie ww. formy wsparcia świadczone są bezpłatnie w CENTRUM WSPARCIA RODZINY W BOLESŁAWCU PRZY AL. TYSIĄCLECIA 32 D/2. Osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o kontakt osobisty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 2, nr 5 i nr 8, lub telefoniczny pod nr 75/ 612 17 83-84.

Loga: Powiat Bolesławiecki, PCPR w BolesławcuLoga: Powiat Bolesławiecki, PCPR w Bolesławcufot. PCPR w Bolesławcu

tekst zlecony