Znad Wilii, znad Odry

Znad Wilii, znad Odry
fot. Sebastian Zielonka W ostatnich dniach lutego w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu odbyło się uroczyste rozpoczęcie projektu „Znad Wilii, znad Odry” realizowanego przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” pod opieką Instytutu Kształcenia Ustawicznego w Szczecinie, a współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.
istotne.pl nowogrodziec, historia, robert relich, sebastian zielonka, ministerstwo

Projekt został zainaugurowany w auli szkoły podstawowej przez Panią dyrektor Urszulę Krzywdzińską, Panią Zofię Komołowską, wdowę po wicepremierze RP, opozycjoniście z czasów „Solidarności”, Pana Artura Gałęskiego, dyrektora Instytutu, oraz Panią Renatę Krasowską – wiceprezes Związku Polaków na Litwie, oddział trocki.

Po uroczystym rozpoczęciu projektu i spotkaniu z uczniami szkoły odbyło się spotkanie z burmistrzem Nowogrodźca Panem Robertem Relichem, następnie goście z Trok i Szczecina zwiedzili Nowogrodziec, poznając jego niezwykłą historię i zabytki.

W ramach projektu została nawiązana współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu a Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Litwie. Założenia zadania publicznego polegają na wymianie dobrych praktyk edukacyjnych między szkołami, wspólnym opracowaniu historii rodzin w Polsce i na Litwie oraz wzajemnym poznaniu się uczestników projektu i kadry pedagogicznej szkół.

Opiekę naukową nad projektem pełni Sebastian Zielonka.

tekst zlecony