Akcja Smog. Policja będzie eliminować trucicieli z ruchu

Akcja Smog. Policja będzie eliminować trucicieli z ruchu
fot. pixabay.com (webandi) Bolesławieccy policjanci prowadzą działania kontrolno-prewencyjne „Smog”, które mają charakter ogólnopolski.
istotne.pl policja, akcja, smog

Dziś w całym kraju przeprowadzana jest policyjna akcja kontrolno-przewencyjna „Smog”, która ma na celu „eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska, np. poprzez nadmierne zadymienie z układu wydechowego”.

Jak czytamy na stronie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu:

Policjanci będą również reagowali na inne wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Działania te pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów zagrażających bezpieczeństwu oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko naturalne.

Mundurowi zaznaczają:

Akcja ma również charakter edukacyjny. Pamiętajmy, że transport, szczególnie na terenie dużych miast, przyczynia się do pogorszenia jakości powietrza. Funkcjonariusze będą przypominali kierującym, że dający się we znaki smog to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

Wybrane patrole policji będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska.

Policja dodaje:

Przypominamy kierującym, że policjant – w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego – jest uprawniony m.in. do sprawdzania stanu technicznego pojazdu znajdującego się na drodze. W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policjant, zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny.