Alarm pożarowy w 23 Pułku Artylerii

Alarm pożarowy w 23 Pułku Artylerii
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, st. kpr. Arkadiusz Polewski 15 kwietnia w 23 ŚPA odbył się ćwiczebny alarm pożarowy dla stanu osobowego pułku oraz jednostek i instytucji garnizonu Bolesławiec.
istotne.pl wojsko, straż pożarna

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w jednym z budynków garażowych wybuchł pożar, który szybko się rozprzestrzenił. Służby dyżurne po ogłoszeniu alarmu podjęły praktyczne czynności przewidziane w procedurach i planie ochrony przeciwpożarowej.

Podczas szkolenia zaprezentowano praktyczne przeprowadzenie akcji ewakuacyjno-gaśniczej, w tym praktyczną ewakuację osób z zagrożonych budynków do wyznaczonego miejsca zbiórki, ewakuację i udzielanie pomocy rannym, a także procedury współdziałania służb dyżurnych z wojskową i państwową strażą pożarną oraz zespołem ewakuacji medycznej.

Zespół ratowników PSP zapoznał ponadto z zasadami holowania pojazdów przy użyciu SCRD (samochodu ciężkiego ratownictwa drogowego).

W drugiej części ćwiczenia przeprowadzono szkolenie obejmujące zasady obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego połączone z praktycznym gaszeniem kontrolowanego pożaru.

Celem szkolenia, w którym wzięły udział jednostki wojskowej, państwowej i ochotniczych straży pożarnych oraz Grupa Zabezpieczenia Medycznego, było sprawdzenie umiejętności postępowania osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację akcji gaśniczo-ewakuacyjnej w jednostce, a także sprawdzenie gotowości bojowej sił i środków przewidzianych do udziału w akcji gaszenia pożaru.

Oprócz artylerzystów uczestnikami szkolenia byli żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, instytucji wojskowych garnizonu bolesławieckiego oraz żołnierze amerykańscy stacjonujący w Bolesławcu.

Ćwiczebny alarm pożarowy został przygotowany i przeprowadzony przez inspektora ochrony przeciwpożarowej pułku st. chor. sztab. Grzegorza Szczęsnego przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, Wojskowej Straży Pożarnej z 10BKPanc ze Świętoszowa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Warty Bolesławieckiej i Parowej. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem prowadzili szef delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu ppłk Robert Markos oraz komendant powiatowy.