Konkurs piosenki z występem na scenie podczas Pikniku Europejskiego

Konkurs piosenki z występem na scenie podczas Pikniku Europejskiego
fot. BOK – MCC Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zaprasza do udziału w konkursie piosenki europejskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, szkół średnich oraz osób dorosłych.
istotne.pl konkurs, bok - mcc

Organizatorem Konkursu Piosenki Europejskiej jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Kartę zgłoszenia z załącznikami (z tekstem piosenki) należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2019 roku do sekretariatu BOK – MCC przy pl. J. Piłsudskiego 1 c w Bolesławcu. Podkład muzyczny należy dostarczyć do organizatora do 26 kwietnia 2019 roku na nośniku USB lub wysłać na adres e-mail: akustyk@bok.bolesławiec.pl z dopiskiem: Konkurs Piosenki Europejskiej, imię i nazwisko uczestnika i kategoria.

Do pobrania karta karta zgłoszeniowa i regulamin konkursu.

Konkurs odbędzie się w amfiteatrze podczas Pikniku Europejskiego z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w park im. harcmistrza Huberta Bonina przy ul. Tyrankiewiczów w środę 1 maja 2019 roku.

W konkursie mogą brać udział soliści, uczniowie: szkół podstawowych, szkół średnich oraz osoby dorosłe. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w wybranym języku UE, piosenki muszą być starannie dobrane pod względem tekstów. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym w formacie mp3 lub z akompaniatorem.

Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie uczestników przyjmując następujące kryteria oceny:

Językowe

  • poziom językowy
  • znajomość słownictwa występującego w tekście

Muzyczne

  • warunki głosowe
  • muzykalność
  • dobór repertuaru
  • ogólny wyraz artystyczny
Plakat BOK - MCCPlakat BOK - MCCfot. BOK - MCC

tekst zlecony