Egzamin gimnazjalny. Dane dotyczące części językowej

Egzamin gimnazjalny. Dane dotyczące części językowej
fot. pijarzy.boleslawiec.pl Na stronie magistratu pojawiły się dane związane z liczbą uczniów piszących egzamin gimnazjalny – część językowa.
istotne.pl edukacja

Szczegóły poniżej:

Szkoła Liczba uczniów w klasach III którzy zgłosili się i pisali egzamin laureatów konkursów którzy nie przystąpili do egzaminu z powodu choroby którzy nie zgłosili się i nie pisali egzaminu w tym bez podania powodu który pisali egzamin w wydłużonym czasie którzy pisali inny test którzy przerwali pisanie egzaminu
GS nr 1 60 60 0 0 0 0 7 0 0
GS nr 2 164 163 0 0 1 0 18 1 0
GS nr 3 109 108 0 0 1 0 22 5 0
GS nr 4 63 63 0 0 0 0 4 1 0
Razem publiczne 396 394 0 0 2 0 51 7 0
II PG 22 22 0 0 0 0 6 0 0
Pub. Gim. Zak. Pijarów 42 40 2 0 0 0 6 1 0
Pub. Gim. OXPRESS 31 31 0 0 0 0 3 0 0
NGD 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PG 3 z OPP 16 11 0 0 5 5 0 0 0
Razem niepubliczne 111 104 2 0 5 5 15 1 0
OGÓŁEM 507 498 2 0 7 5 66 8 0