Przedsiębiorco, sięgnij po ulgę z ZUS

Przedsiębiorco, sięgnij po ulgę z ZUS
fot. Krzysztof Gwizdała Firmy spłacają swoje zadłużenie w ZUS. Jedni robią to z własnej woli, innych zmusza do tego wprowadzenie w styczniu jednego konta składkowego, na którym bieżące wpłaty są rozliczane na najstarsze zaległości, a przedsiębiorca w wyniku długu traci ubezpieczenie zdrowotne.
istotne.pl przedsiębiorczość, zus

W pierwszym półroczu tego roku właściciele firm złożyli na Dolnym Śląsku 3 378 wniosków o rozłożenie długu na raty. ZUS już popisał umowy z właścicielami 2 216 firm. W tym samym czasie w całej Polsce wpłynęło 36,5 tys. wniosków o układy ratalne pozwalające na rozłożenie długu w ZUS na raty. W tym czasie ZUS zawarł 24 tys. układów ratalnych na blisko 1,6 mld zł. Przeciętny dług wobec Zakładu to około 60 tys. złotych.

– Podpisanie układu ratalnego z ZUS pozwala przedsiębiorcy na uporządkowanie jego spraw wobec nas, a tym samym – mimo że nadal jest u nas zadłużony – to jeśli spłaca kolejne raty zadłużenia w terminie, to może dostać od nas zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami – mówi Iwona Kowalska, rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku. – To pozwala mu na start w przetargach i ubieganie się o pomoc publiczną.

ZUS od początku tego roku informuje właścicieli firm o stanie ich konta i o zadłużeniu wobec ZUS. Do połowy sierpnia listy zostały wysłane do ponad pół miliona firm w Polsce.

– W pismach była informacja nie tylko o wysokości zadłużenia, ale także o możliwościach uzyskania ułatwień w jego spłacie – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Do występowania o układy ratalne zachęcają przedsiębiorców przepisy, które pozwalają na rozłożenie na raty całego zadłużenia – także zaległych składek za pracowników. Wcześniej obowiązujące regulacje pozwalały na zawarcie układu ratalnego tylko na kwotę własnego zadłużenia, i to po wcześniejszej spłacie zaległości, jakie miał przedsiębiorca wobec pracowników.

Podstawowym warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej płatnika. ZUS, żeby zachęcić właścicieli firm do dobrowolnej spłaty należności, ograniczył zakres wymaganej dokumentacji.

Co trzeba dołączyć do wniosku?

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej (formularze dostępne w placówkach ZUS oraz na stronie www.zus.pl)
  • dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze (np. roczne zeznanie PIT za ostatni rok)
  • dokumenty dotyczące pomocy publicznej – jeżeli działalność gospodarcza jest nadal prowadzona.

Ważne: Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku, jest ustalany indywidualnie – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

To niejedyne ułatwienia. Żeby pomóc przedsiębiorcom w dobrowolnej spłacie, jak również usprawnić obsługę wniosków o ulgę lub umorzenie, udostępnione zostały płatnikom składek katalog i karty usług m.in. w zakresie pomocy w spłacie należności.

Dodatkowo od 1 sierpnia br. wnioski o umorzenie rozpatrywane są w powołanych do tego celu Centrach Umorzeń, które działają w Łodzi, Rzeszowie i Bielsku-Białej. W planach jest również utworzenie centrów ulgowych i scentralizowanie w nich rozpatrywania wniosków m.in. o rozłożenie zadłużenia na raty.