Strażacy ostrzegają przed śmiercionośnym czadem

Strażacy ostrzegają przed śmiercionośnym czadem
fot. B.org Trwa sezon grzewczy. Wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Każdego roku z powodu zaczadzenia ginie kilkadziesiąt osób.
istotne.pl straż pożarna, czad, zatrucie

Co roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (potocznie nazywanego czadem) ginie kilkadziesiąt osób. Częstą przyczyną zgonu jest niewłaściwa eksploatacja budynku oraz urządzeń i instalacji grzewczych. Strażacy przypominają, że należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem)
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych

Co najmniej raz w roku należy usuwać też zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych. Co więcej, właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych zobowiązani są – przynajmniej raz w roku – do kontroli stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Cichy zabójca

Dlaczego tlenek węgla jest tak niebezpieczny? Jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Blokuje dostęp tlenu do organizmu, powodując śmierć przez uduszenie. Aby uniknąć zaczadzenia, należy:

 • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych
 • nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
 • w przypadku wymiany okien na nowe – sprawdzić poprawność działania wentylacji
 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej (jeśli wentylacja przebiega prawidłowo, papier powinien do nich przywierać)
 • często wietrzyć pomieszczenia (zwłaszcza kuchnie i łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić – choćby niewielkie – rozszczelnienie okien
 • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania. Mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem.

W trosce o własne bezpieczeństwo warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu.

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

 • zapewnić dopływ świeżego powietrza
 • wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce
 • wezwać służby ratownicze
 • jak najszybciej podać tlen
 • jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha i ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie oraz masaż serca
 • nie wolno wpadać w panikę.

Pamiętajmy, od stosowania się do tych rad może zależeć czyjeś życie oraz zdrowie.

(informacja PSP/ii)