Uwaga, wilki w pobliżu siedzib ludzkich

wilk
fot. www.sxc.hu (ontheway) O sprawie powiadomił serwis lwowecki.info.
istotne.pl 183 zwierzęta, wilk

Reklama

Jak informuje lwowecki.info:

Wilki spotkać można także na terenie powiatu lwóweckiego. W ostatnich dniach pojawiły się one na terenie gminy Lubomierz, gdzie widziane były w pobliżu gospodarstw domowych. Jak wskazują mieszkańcy, samotny osobnik pojawił się w niewielkiej odległości od sołectwa Chmieleń, przy drodze prowadzącej do Lubomierza.

O tym, że wilki pojawiają się w pobliżu siedzib ludzkich, informowaliśmy już m.in. w materiale sprzed trzech lat zatytułowanym Wilki ciągle przychodzą do wsi?! Nadleśnictwo wyjaśnia DLACZEGO. Jak wówczas informowało Nadleśnictwo Bolesławiec:

Dzwoni telefon do nadleśnictwa... Miły damski głos z wyczuwalnym zaniepokojeniem informuje, że we wsi widziane były wilki już kilkakrotnie... w samej wsi!!

Zaczynamy dochodzenie, którego efektem w skrócie jest diagnoza: WILKI PRZYCHODZĄ DO WSI, BO WYRZUCANE SĄ RESZTKI POKARMOWE, a w jednym z gospodarstw – pełne miski dla psów i kotów całodobowo dostępne…

Leśnicy wyjaśniają:

Nie jest to niestety odosobniony przypadek. Każdy zwierz, który znajdzie źródło łatwego pokarmu, będzie doń wracał. Lis, jenot, szop, wilk – to jest naprawdę bez znaczenia. Wiele razy słyszy się o dzikach, które buszują w najlepsze w środku miasta, przy śmietnikach. Dlaczego? To jest chyba pytanie retoryczne…

I tłumaczą, jaki jest tego skutek:

Później panika, strach, niechęć do spacerów po parku. W sytuacji z wilkiem jeszcze gorzej, bo niech by spróbował pojawić się we wsi... Nie jest ważne zupełnie, że wieś otoczona zewsząd lasem. Nie jest ważne, że wielu wyrzuca jedzenie za płot, nie jest ważne, że wilk wyczuje pokarm z dużej odległości....

WAŻNE, ŻE POJAWIŁ SIĘ WILK WE WSI...

NIKT nie zastanawia się, co spowodowało, że zwierzęta te są w obcym dla siebie środowisku? A raczej kto?

Oraz dodają:

Jeśli chcecie mieć spokój i brak odwiedzin „nieproszonych gości”, po prostu nie przyzwyczajajcie tych zwierząt do #ŁatwejŻywności.

Wilki groźne dla zwierząt domowych

Jeśli chodzi o przypadki zagryzienia psów, to dochodziło już do takich w naszym powiecie. W maju 2018 r. na naszych łamach opublikowaliśmy garść informacji o tym, dlaczego dochodzi do ataków wilków na psy, a także o tym, komu takie sytuacje zgłaszać. Dr Sabina Nowak napisała wówczas na stronie Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”:

Psy to udomowione wilki. Oba te gatunki mogą się krzyżować, co dowodzi, że pomimo długotrwałego procesu domestykacji psa niewiele się różnią genetycznie. Wilki są prawdopodobnie przekonane, że psy są nadal wilkami. Nie mają pojęcia, że pies ma swojego właściciela, który go żywi i utrzymuje, a często darzy także ogromnym uczuciem. Traktują psy jak konkurentów do terytorium i do pokarmu. Jeśli psy mają możliwość biegania luzem, regularnie odwiedzają pobliskie lasy i zostawiają tam odchody i mocz, szczególnie na odchodach i znakowaniach wilków. Podjadają też resztki ofiar wilków. Widzimy to często na nagraniach z naszych fotopułapek. Dla lokalnej wilczej grupy rodzinnej jest to jednoznaczne ze znakowaniem ich terytorium i próbą jego zawłaszczenia przez obcego osobnika, a także zagrożeniem dla ich potomstwa. To trochę tak, jakby obcy człowiek wchodził do naszego domu, rozrzucał tam swoje rzeczy, wyjadał z lodówki i zadamawiał się pod naszą nieobecność, a potem znikał.

Para rodzicielska wilków, która chroni swoje potomstwo i zasoby pokarmowe, idąc za śladem zapachowym, bardzo łatwo trafia do obejścia, gdzie taki pies mieszka. Może go też łatwo rozpoznać podczas spotkania w terenie. Dlatego przypadki zabijania psów przez lokalne wilki w lesie, na polach, nawet w obejściu i przy budzie nie są rzadkością.

Ewentualne zagryzienie psa przez wilka nie jest aktem ślepej agresji, lecz raczej ochroną własnych zasobów. Z tego też powodu wilki nie stanowią zagrożenia dla ludzi, bo dla wilka człowiek nie jest konkurentem w środowisku.

Często obserwuje się przypadki agresji psów wobec innych psów, a także ataki psów na zwierzęta gospodarskie. Niestety, w takich sytuacjach najczęściej o śmierć psa lub zabicie inwentarza obwinia się wilki. Nie jest prawdą, że wyłącznie bezdomne, czy wałęsające się psy są zagrożeniem, ponieważ sprawcami takich zdarzeń mogą być zwierzęta mające swoich właścicieli. Między psami mieszkającymi po sąsiedzku mogą istnieć tak ostre antagonizmy, że zagryzają się wzajemnie. Wskazują na to także badania genetyczne śliny pobranej z ran pogryzionych lub martwych psów.

Co więcej, w środowisku naturalnym, a obecnie nawet w sąsiedztwie zabudowań psy mogą zostać zabite przez dziki, m.in. przez lochy broniące swojego potomstwa. Potrafią one dotkliwe pogryźć, a nawet zabić psa w obliczu zagrożenia dla nich lub dla ich potomstwa.

Nie uważam, by wilki zabijające psy były zagrożeniem dla ludzi, zatem raczej nie ma potrzeby alarmowania i wywoływania paniki w obszarach, gdzie takie sytuacje się zdarzają. Dobrze jednak, żeby wszyscy właściciele psów wiedzieli, że prawo w Polsce zabrania puszczania psów luzem w lesie. Psy, nawet te ukochane kanapowce, potrafią być bardzo sprawnymi zabójcami zwierząt leśnych, saren, a nawet cieląt jeleni. Dowodzą tego badania naukowe. Trzeba też pamiętać, że puszczając psa luzem w lesie, narażamy go na niebezpieczeństwo ze strony mieszkających tam dzikich zwierząt.

Co robić, gdy już wilk zagryzie nam psa?

Jak informowała w 2018 r. Gmina Bolesławiec:

[…] Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, między innymi przez wilki.

 1. O powstałej szkodzie należy niezwłocznie zawiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który dokonuje oględzin i szacowania szkód oraz ustala wysokość odszkodowania i jego wypłaty.
 2. Poszkodowany ma obowiązek wykazania, że szkodę wyrządziły wilki. Ponadto należy pamiętać o kilku zasadach takich jak:
  • nie należy uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem osób dokonujących oględzin
  • należy zabezpieczyć wszelkie ślady zdarzenia
  • należy wykonać w miarę możliwości, dokumentację fotograficzną zagryzionego zwierzęcia i innych śladów w obrębie miejsca zdarzenia (tropy, ślady przeciągania ofiar, kał), a także samo miejsce zdarzenia i stosowane zabezpieczenia np. ogrodzenie.

  Powstałe szkody należy również zgłosić do lekarza weterynarii, który może stwierdzić przyczyny zgonu poszkodowanego zwierzęcia, sporządzić opis stanu zwłok oraz określić inne cenne informacje ułatwiające prawidłowe rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie oraz do przedstawicieli kół łowieckich i nadleśnictwa, którzy mogą przeszukać miejsce zdarzenia pod kątem występowania tropów drapieżników czy innych charakterystycznych śladów ich obecności, a także dokonać oględzin zwłok.
 3. Odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli szkoda wyrządzona przez wilki powstała od zachodu do wschodu słońca, a zwierzęta pozostawały bez bezpośredniej opieki. W sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowań za szkody wyrządzone m.in. przez wilki orzekają sądy powszechne
 4. Poszkodowany powinien złożyć wniosek o odszkodowanie wraz z niezbędnymi załącznikami wymienionymi we wniosku. Odszkodowanie obejmuje cenę rynkową zabitego zwierzęcia, koszty utylizacji padliny i jej transportu do najbliższego przedsiębiorstwa zajmującego się utylizacją padliny, koszt wizyty lekarza weterynarii stwierdzającego padnięcie zwierzęcia oraz koszty leczenia, na podstawie przedłożonych rachunków.

Reklama