Czytelnik: Woda, zwłaszcza w weekendy, jest okropna. Jest odpowiedź prezes Spółdzielni

Woda
fot. Czytelnik Temat poruszamy na prośbę Czytelnika.
istotne.pl 183 woda, sm bolesławianka, pwik bolesławiec

Reklama

Zwrócił się do nas bolesławianin:

Piszę w imieniu mieszkańców dolnej części ulic Jana Pawła II i Staroszkolnej, nie wiem, jak w innych rejonach osiedla. Piszę sfrustrowany tym, że ostatnimi czasy jakość wody – w szczególności w dni weekendowe – jest okropna. W załączniku przesyłam zdjęcia z różnych dni.

I dodał:

Jak człowiek ma korzystać z wody? Ugotować obiad, zrobić białe pranie, kiedy w wodzie transportowany jest taki osad (...)? Dlaczego jako mieszkaniec muszę przelewać niejednokrotnie m sześc. wody, zanim będzie klarowna, na własny koszt? Z takiej wody strach zrobić herbatę, nie wiadomo, co tworzy to zabarwienie.

Sprawa – wg Czytelnika – trwa już od lipca. Zgłaszający poinformował nas, że niejednokrotnie dzwonił do PWiK i Spółdzielni Mieszkaniowej „Boleslawianka”. I stwierdził, że ta druga jest nieprzygotowana na tego typu sytuacje alarmowe. Oraz uzupełnił: – Z kolei telefon do PWiK kończy się informacją, że oni dostarczają do hydroforni i dalej jest to temat spółdzielni.

A także podkreślił:

My, mieszkańcy tej części Bolesławca, płacimy za dobrej jakości wodę, a nikt nie przyjmuje naszej reklamacji.

Grzegorz Kozłowski, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu:

(…) Budynki spółdzielcze w dolnej części ul. Jana Pawła II i ul. Staroszkolnej są zaopatrywane w wodę za pośrednictwem hydroforni sieciowych będących własnością Spółdzielni. Za jakość wody dostarczanej do hydroforni odpowiada nasze przedsiębiorstwo, a granica odpowiedzialności przedsiębiorstwa kończy się przed hydrofornią na wodomierzu głównym. Stąd za jakość i ciśnienie wody od hydroforni poprzez sieć pomiędzy hydrofornią a budynkami, a następnie instalacje w budynku – odpowiada administrator – w tym przypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Żadne zgłoszenie mieszkańców o złej jakości wody na nr alarmowy 994 nie jest i nie było przez nas lekceważone. Po każdym zgłoszeniu mieszkańców (również budynków spółdzielczych) organizowany jest wyjazd naszych pracowników dyżurnych w celu sprawdzenia jakości wody na przyłączach doprowadzających wodę do budynków hydroforni, gdzie kończy się nasza odpowiedzialność. W ostatnim czasie nie stwierdzono pogorszonej jakości wody w rejonie ulic Jana Pawła II i Staroszkolnej, jak również nasze Przedsiębiorstwo nie prowadziło żadnych prac na sieci w tym rejonie, które mogłyby wywołać okresowe pogorszenie jakości wody.

Oraz podkreśla:

Mając na uwadze wyjaśnienie przyczyn pojawiających się zgłoszeń o złej jakości wody:

  1. Podjęliśmy ustalenia ze Spółdzielnią o wspólnych wyjazdach interwencyjnych po każdym zgłoszeniu w celu ustalenia przyczyny i miejsca pogorszenia jakości wody.
  2. Podjęliśmy decyzję o zamontowaniu w budynku hydroforni mobilnego zestawu do badania mętności wody on-line z przekazem do centralnej dyspozytorni PWiK, aby jakość wody monitorować w sposób ciągły.
  3. Uzgodniliśmy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, że w przypadku powtórzenia się sygnałów o złej jakości wody w tym rejonie zostanie przeprowadzona wspólna akcja płukania sieci i instalacji w budynkach.

Aktualizacja 2023-11-21

Beata Ślęzak, prezes SM „Bolesławianka”:

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu informuję, że od lipca br. odnotowano 6 telefonicznych zgłoszeń mieszkańców w sprawie brudnej wody, w tym 4 w budynku przy ul. Jana Pawła II 4ab i po 1 zgłoszeniu w budynkach przy ul. Staroszkolnej 4ab i Staroszkolnej 6ab.

Każdorazowo po zgłoszeniu kontrolowane są urządzenia w hydroforni (w tym filtry).

I dodaje:

Niezależnie od działań Spółdzielni sprawa zanieczyszczonej wody zgłaszana jest do PWiK w Bolesławcu.

Z uwagi na powtarzające się zgłoszenia oraz konieczność ustalenia przyczyny i miejsca powstawania zanieczyszczeń wody została podjęta współpraca z PWiK w Bolesławcu. I tak:

  • w przypadku ponownego zgłoszenia brudnej wody zostanie przeprowadzone wspólne płukanie sieci PWiK oraz instalacji Spółdzielni za hydrofornią,
  • będą realizowane wspólne wyjazdy kontrolne po zgłoszeniach brudnej wody,
  • PWiK zamontuje monitoring jakości wody on-line w hydroforni.

Oraz zaznacza: – Ponadto z tytułu dostarczenia wody złej jakości w dniach 06–09.08 2023 r. PWiK obniżyło należność za wodę i ścieki dla budynku przy ul. Jana Pawła II 4ab.

Reklama