materiał promocyjny

Modernizacja oświetlenia ulicznego na ukończeniu. Prosimy o zgłaszanie uwag do Urzędu Miasta Bolesławiec – tel. 75 645 65 02

Oświetlenie
fot. UM Bolesławiec Na finiszu są prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego w Bolesławcu.
istotne.pl 183 oświetlenie, um bolesławiec

Reklama

Urząd Miasta przygotowuje się do odbioru inwestycji i zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich uwag i zaobserwowanych nieprawidłowości dotyczących już wykonanej inwestycji oświetleniowej.

Osobą do kontaktu jest Anna Ferlewicz, tel. 75 645 65 02 – w godzinach pracy urzędu pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00, e-mail: [email protected].

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Bolesławca realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego”. Inwestycja obejmuje modernizację 3 148 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów zakwalifikowanych do wymiany oraz malowanie wysięgników. Modernizacji podlegają szafki oświetleniowe zakwalifikowane do wymiany. Warto przypomnieć, że projekt zakłada również instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights, pozwalający na bezprzewodowe i autonomiczne sterowanie oprawami oświetleniowymi LED (sterowanie na poziomie pojedynczej oprawy LED). Jest to system wspierający zaawansowane scenariusze świecenia każdej oprawy z osobna, a także grup opraw. Dwukierunkowa komunikacja między oprawą LED a systemem sterowania odbywać się będzie w oparciu o sieć transmisji danych działającą w paśmie licencjonowanym. System będzie miał możliwość rozbudowy – pozwalając na podłączenie do niego i obsługę nie tylko opraw oświetleniowych LED, ale także dodatkowych funkcjonalności Smart City, np.: czujniki parametrów powietrza, czujniki zmierzchu i obecności, czujniki pomiarowe.

Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna. Wartość zadania 13,4 mln zł, w tym 3 369 253,08 zł – środki z budżetu miasta Bolesławca, 10 075 632,31 zł – dofinansowanie w ramach RPO WD. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki-Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Gminą i Miastem Bogatynia, Gminą Miejską Zawidów. Gmina Miejska Bolesławiec jest liderem projektu.

Celem modernizacji oświetlenia jest zmniejszenie zużycia energii, w konsekwencji także emisji gazów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w Bolesławcu. Redukcję emisji CO2 względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie około 60%. Dzięki instalacji nowych lamp poprawić ma się estetyka miasta, ale – przede wszystkim – modernizacja wszystkich przestarzałych i energochłonnych opraw oświetleniowych dróg na energooszczędne spowoduje, że obniżone zostaną koszty związane z oświetleniem miasta.

Reklama