Rodzice niezadowoleni z likwidacji szkoły. Miażdżąca odpowiedź wójta

mała dziewczynka pisze przy stole
fot. freeimages.com Rodzice skarżą się, że wójt Ryszard Kawka likwiduje szkołę w Modłej z klasami 1-3. Wójt odpowiada: roczny koszt wykształcenia jednego ucznia w szkole w Modłej wynosi 78 256 zł. Dla porównania w szkole w Gromadce to 17 467 zł.
istotne.pl 86 modła, ryszard kawka, szkoła

Reklama

Szkoła to miejsce pracy dla nauczycieli i koszt dla gminy

Likwidacja szkoły to jedna z najtrudniejszych decyzji dla władz samorządowych. Dlatego tak ważne są konsultacje z rodzicami dzieci, którym szkołę się zamyka. Warto jednak podkreślić, że szkoły publiczne nie są – mimo stwarzanych pozorów – miejscem, w którym dzieci są priorytetem i podmiotem. To tylko zakłady pracy dla dorosłych, finansowane z budżetu gmin i dotowane z budżetu państwa. Dlatego, kiedy w grę wchodzą pieniądze gminy i ekonomiczne podejście do ich wydawania, dzieci i ich dobrostan nie jest brany pod uwagę.

Rodzice, którzy dowiedzieli się o likwidacji klas 1-3 w miejscowości Modła są zbulwersowani. Mają żal do wójta, że nie konsultował z nimi swoich decyzji. W mailu do redakcji napisali:

„15 listopada 2023 roku rodzice dowiedzieli się, że wójt ma zamiar zamknąć szkołę w Modłej. Rodzice zdziwieni i zbulwersowani, ponieważ nikt z nimi tego nie konsultował. W roku szkolnym 2023/24 powstała pierwsza klasa,, a tu nagle zamykają szkołę, bo chcą zrobić przedszkole. Wszystko OK, ale dlaczego wszystko bez konsultacji z rodzicami i nauczycielami? Jak wójt uzyskał wszelkie zgody na powstanie przedszkola, to dopiero przyszedł z tym do rodziców i oznajmił, że powstanie przedszkole. Rodzice się z tym nie zgadzają. Chcą wygaszenia klas. Chcą, żeby ich dzieci skończyły szkołę i dopiero niech powstanie przedszkole. Niestety wójt stoi przy swoim i twierdzi, że radni przegłosowali już uchwałę. Rodzice chcą walczyć o swoje i to nagłośnić!”

Ryszard Kawka w odpowiedzi na niezadowolenie rodziców podaje kilka liczb, które pokazują jak utrzymanie klas 1-3 w Modłej jest niekorzystne dla budżetu gminy.

– Obecnie w szkole w Modłej w klasach 1-3 uczy się 19 dzieci – wyjaśnia Ryszard Kawka. – Co roku liczba ta ulega zmianie i jest mniejsza. Planowany budżet szkoły w Modłej na przyszły rok to kwota 1 486 873,32 zł, gdzie projekt budżetu szkoły w Gromadce to około 5 956 387 zł. Roczny koszt wykształcenia ucznia w szkole w Modle wynosi 78 256 zł. Dla porównania w szkole w Gromadce koszt roczny wykształcenia ucznia wynosi 17 467 zł. Subwencja oświatowa wynosi 6 898,69 zł na rok na jedno dziecko. Teraz widać jakie koszty ponosi samorząd. Wniosek nasuwa się sam – dodaje wójt.

Większość wybiera szkołę w Gromadce

Wójt chce doposażyć szkołę w Gromadce. Bardziej ekonomiczną i częściej wybieraną przez rodziców jako szkoła ich dzieci.

– Rodzice wybierają szkołę w Gromadce, bo jest świetnie wyposażona – informuje wójt. – Ma przestronne klasy, dwie sale gimnastyczne, szerokie korytarze oraz basen kryty. We wrześniu 2024 roku liczba dzieci w szkole w Modłej może się radykalnie zmniejszyć, ponieważ od czerwca 2024 roku w szkole w Gromadce oddamy do użytku stołówkę z kuchnią. Należy dodać, że już w tej chwili do szkoły Gromadce uczęszcza znaczna liczba dzieci z obwodu szkoły w Modłej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że od 1 września 2023 roku mamy nowy autobus do przewozu dzieci do szkoły. Moje działania  są  perspektywiczne i przemyślane. Odpowiedzialny wójt musi również analizować wydatki związane z utrzymaniem takiej małej placówki – dodaje Ryszard Kawka.

Szkoła w Modłej będzie przedszkolem i żłobkiem

Szkoła w Modłej ma zostać  w przyszłości gminnym przedszkolem dla około 60 dzieci. Na parterze budynku ma zostać rozbudowany Klub Dziecięcy (żłobek), który ma pomieścić 24 maluchy. Ta liczba zabezpieczyłaby potrzeby gminy na miejsca w żłobku.

– Należy wspomnieć, że podczas prowadzonych remontów budynku w Modłej uwzględniono wszelkie uwagi Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepidu, które umożliwiają otwarcie przedszkola w tym obiekcie – podkreśla wójt. – Staramy się o środki zewnętrzne z programów Przedszkolak i Maluch, które pozwolą nam sfinansować adaptacje pomieszczeń dla przedszkola i klubu dziecięcego. Program Przedszkolak zapewnia też finansowanie przez dwa kolejne lata utrzymanie nowo otwartej placówki. Nic nie robię poza plecami, a o swoich działaniach informuję mieszkańców gminy Gromadka. Działam zgodnie z prawem, stosuję właściwe procedury.  Na razie rada podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły. Dopiero teraz, po pozytywnej opinii kuratora radni będą decydować o losach szkoły w Modłej – stawia kropkę nad i wójt Kawka.

Aktualizacja 2023-11-23

Wyliczenia kosztów kształcenia dziecka w szkole w Modłej wójt Ryszard Kawka oparł na projekcie budżetu na rok 2024. Planując budżet na przyszły rok dyrektorka szkoły w Modłej przewiduje kwotę 1486478,32 zł przy 19 uczniach. Wyliczenia dotyczą roku 2024.

Proces zamykania szkoły w Modłej

Wójt Ryszard Kawka wyjaśnił też cały proces zamykania klas 1-3 w szkole w Modłej.

  • Na sygnały radnych gminy Gromadka o sytuacji demograficznej szkoły w Modle została przygotowana uchwała intencyjna o tym zamiarze.
  • Rada Gminy w dniu 28 września 2023 r taką uchwałę przyjęła 11 głosami za i wstrzymujących się 4.
  • Wcześniej wójt odbył spotkanie z nauczycielami szkoły w Modle, aby im przedstawić  zamierzenia oraz przedstawiłem propozycję zatrudnienia w Gminnym Przedszkolu nr 2 w Modle na bazie istniejącej szkoły. Na spotkaniu tylko jedna z nauczycielek sygnalizowała, że wolałaby pracować w szkole, a nie w przedszkolu.
  • Do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu wysłano uchwałę nr LXIII/482/23 Rady Gminy Gromadka w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Modle.
  • W dniu 13 listopada 2023 r.  wójt otrzymał Postanowienie nr 74/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, które pozytywnie opiniuje zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Modle.
  • Uchwała została również wysłana do wszystkich związków zawodowych z prośbą o opinię w tej sprawie.
  • 15 listopada 2023 roku wójt odbył spotkanie z rodzicami.

Luźno parafrazując tekst George'a Orwella z "Folwarku zwierzęcego" można napisać, że: wszystkie dzieci są ważne, ale pieniądze z budżetu gminy są ważniejsze, a dla zamknięcia szkoły wiążąca jest opinia kuratora.

„(…) należy uznać, że planowany przez Gminę Gromadka zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Modłej jest słuszny i prawidłowy”.

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

Reklama