Powstanie strefa aktywności gospodarczej

Powstanie strefa aktywności gospodarczej
fot. B.org Radni miejscy wyrazili wolę utworzenia Bolesławieckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Strefa ma przyczynić się do zwiększenia liczby inwestycji w naszym mieście.
istotne.pl inwestycja, gospodarka, miasto

Granice strefy wyznaczają ulice: Kościuszki na zachodzie, Cieszkowskiego na południu, linia kolejowa przebiegająca wzdłuż ulicy Modłowej na wschodzie oraz północne granice miasta.

Tereny znajdujące się w granicach strefy są własnością Gminy Miejskiej oraz osób prawnych i fizycznych. Aby można było przeznaczyć cały obszar strefy na inwestycje miasto zawrze z właścicielami gruntów stosowne porozumienia. Stworzenie strefy ma przyczynić do ożywienia gospodarczego miasta, pozyskania nowych przedsiębiorców i utworzenia nowych miejsc pracy.