Rozbudują A4. Wiemy, na jakich odcinkach. Będzie pas awaryjny!

Autostrada A4
fot. GDDKiA Zarządca: – Złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla rozbudowy A4 Krzyżowa–Legnica.
istotne.pl 183 a4, gddkia

Reklama

Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożyliśmy dwa wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy dwóch odcinków autostrady A4 od Krzyżowej do Legnicy.

Rzeczona rozbudowa ok. 35-kilometrowego fragmentu autostrady A4 od Krzyżowej do Legnicy została podzielona na dwa odcinki:

  • odcinek o długości ok. 14 km, który rozpoczyna się za węzłem Krzyżowa i kończy za węzłem Krzywa;
  • odcinek o długości ok. 21 km rozpoczynający się za węzłem Krzywa i kończący przed węzłem Legnica Południe.

Zarządca wyjaśnia: – DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia. Jest to opracowanie, w którym dokonano prognoz oddziaływania rozbudowy autostrady A4 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza i jakości wód, a także zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).

I dodaje: – Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp.

Co zostanie zrobione?

Wrocławska GDDKiA:

Obecna dwujezdniowa autostrada, z dwoma pasami ruchu i bez pasa awaryjnego, zastąpiona zostanie nową, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym. Równolegle do istniejącej A4, po wcześniejszej przebudowie węzłów i budowie obiektów inżynierskich, powstanie jezdnia, na którą zostanie przełożony ruch. To umożliwi rozbiórkę starej nawierzchni i budowę nowej drugiej jezdni. Rozbudowa uwzględnia lokalne uwarunkowania i odsunięcie od zabudowy mieszkaniowej w Krzyżowej i Szczytnicy.

Zadanie ma zostać zrealizowane w latach 2027–2029.

Reklama