Jak nie brać udziału w PiS-owskim referendum?

Tablica z napisem Do lokalu wyborczego
fot. istotne.pl Politycy Prawa i Sprawiedliwości zachęcają do udziału w referendum. Politycy opozycji zniechęcają. Jak nie brać w nim udziału?
istotne.pl 1 wybory, referendum

Reklama

15 października przy okazji wyborów do Sejmu i Senatu zostanie przeprowadzone referendum. To znany już z ostatnich wyborów parlamentarnych na Węgrzech zabieg polegający na odwróceniu uwagi wyborców od spraw dla nich istotnych. Pytania sugerują preferowany sposób głosowania, manipulują emocjami, w sposób zamierzony budują w odbiorcy poczucie zagrożenia, a tym samym utrudniają obywatelom świadome decyzje. Zaś wprowadzenie tematu migracji, który wcale nie jest jednowymiarowy i ma wpływ na naszą przyszłość, w sposób nieodpowiedzialny społecznie i nieszanujący godności ludzkiej, zaszkodzi nam wszystkim.

Politycy opozycji zniechęcają do uczestniczenia w referendum. Aby było ono nieważne, musi wziąć w nim udział jak najmniej osób. Jeśli weźmiemy kartę do referendum, będziemy liczeni jako osoby, które wzięły udział w referendum. Dlatego należy wziąć tylko dwie karty, do Sejmu i do Senatu, i odmówić karty do referendum. Należy też przypilnować, by komisja na liście wyborców, gdzie się podpisujemy, zaznaczyła, że odmawiamy wzięcia karty do referendum.

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej

W żadnej mierze wyborca (osoba uprawniona do udziału w referendum) nie może i nie jest zmuszany do głosowania wyborach do jakiegokolwiek organu, ani do udziału w referendum. Decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest zatem wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum). W przypadku referendum przeprowadzanego w tym samym dniu, co wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborca może zatem zdecydować, wyłącznie według własnego uznania, o udziale np.

  • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w referendum);
  • jedynie w udziale w referendum (bez udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu);
  • jedynie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (bez udziału w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i w referendum);

Jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania obwodowa komisja wyborcza odnotuje to w spisie wyborców.

Reklama