Miejscy urzędnicy podpisują Kodeks Etyki

Ręka składająca podpis piórem
fot. B.org Urzędnicy miejscy mogą pracować zgodnie z Kodeksem Etyki Pracownika Urzędu Miasta Bolesławca. Podpisy pod dokumentem złożyli już Prezydent Miasta oraz naczelnicy wydziałów.
istotne.pl 0 urząd, sesja rm

Reklama

Pod kodeksem podpisują się kolejni pracownicy urzędu. Akceptacja Kodeksu Etyki odbywa się na zasadzie dobrowolności. Dokument ma wyznaczać standardy postępowania miejskich urzędników w wykonywaniu przez nich zadań publicznych.

Według artykułu 2 kodeksu zasady, którymi powinni kierować się urzędnicy w czasie wykonywania swojej pracy to: praworządność, bezstronność i bezinteresowność, obiektywność, uczciwość i rzetelność, odpowiedzialność, jawność, dbałość o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych, godne zachowanie w miejscu pracy i poza nim oraz uprzejmość i życzliwość w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

Reklama