materiał promocyjny

Diagnoza Aspergera a orzeczenie o niepełnosprawności

Dziecko
fot. freepik.com Zespół Aspergera, będący jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu charakteryzuje się trudnościami w interakcjach społecznych oraz powtarzalnymi wzorcami zachowań. Codzienne funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera może być utrudnione, dlatego orzeczenie o niepełnosprawności może otworzyć drzwi do różnych form wsparcia. Dzisiaj omówimy, jakie korzyści daje diagnoza Aspergera.
istotne.pl 183 zdrowie

Reklama

Co daje diagnoza zespół Aspergera?

Diagnoza Aspergera Warszawa jest procesem oceny klinicznej, mającym na celu określenie, czy dana osoba spełnia kryteria diagnostyczne tego zaburzenia. Diagnoza obejmuje kilka kluczowych etapów, które obejmują wywiad kliniczny, obserwacje i test ADOS 2. Otrzymanie diagnozy przynosi wiele korzyści zarówno dla samej osoby diagnozowanej, jak i jej rodziny. Diagnoza Aspergera u dzieci pozwala na lepsze zrozumienie danych zachowań, dzięki czemu rodzice wiedzą, jak sobie z nimi radzić oraz jak pomóc swojemu dziecku w procesie dorastania. Wczesna diagnoza umożliwia również planowanie odpowiednich kroków na przyszłość, takich jak przygotowanie do samodzielnego życia, zatrudnienia czy dalszej edukacji.

Osoby z zespołem Aspergera mogą uzyskać dostęp do specjalistycznych terapii, takich jak terapia behawioralna, terapia mowy i języka oraz terapia zajęciowa. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci, które dzięki specjalistycznemu wsparciu są w stanie nauczyć się funkcjonować w społeczeństwie i radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.

Czy zespół Aspergera zalicza się do niepełnosprawności?

Zespół Aspergera może być uznawany za niepełnosprawność pod warunkiem, że jego objawy znacząco wpływają na funkcjonowanie danej osoby w życiu codziennym. Objawy te mogą obejmować trudności w komunikacji, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, radzeniu sobie z codziennymi zadaniami oraz adaptacji do zmieniających się warunków. Każdy przypadek jest indywidualny, a wpływ zaburzenia na życie osoby może się różnić w zależności od jej wieku, środowiska oraz poziomu wsparcia, jakie otrzymuje.

Jak zdobyć orzeczenie dla dziecka?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest oficjalnym dokumentem wydawanym przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, który potwierdza, że dana osoba posiada określony stopień niepełnosprawności. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o różnorodne formy wsparcia, świadczenia oraz uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym. Aby zdobyć takie orzeczenie, należy wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia. Innymi dokumentami, które należy przygotować, są wszelkie opinie psychologów oraz wyniki badań, np. rezonans magnetyczny, prześwietlenia czy USG, w których wykryto jakieś nieprawidłowości.

Twój wniosek ocenia zespół orzekający, w którego skład wchodzi lekarz specjalista w zakresie danej niepełnosprawności oraz druga osoba będąca np. pracownikiem socjalnym, psychologiem czy też doradcą zawodowym. Podczas dokonywania oceny zespół bierze pod uwagę zakres czasowy wymaganej pomocy oraz zakres czynności, w których Twoje dziecko jest niesamodzielne.

Zespół orzekający może wydać decyzję o braku niepełnosprawności, o naruszeniu sprawności psychofizycznej, które wymaga wsparcia podczas edukacji czy leczenia oraz o naruszeniu sprawności psychofizycznej, w wyniku którego potrzebna jest stała pomoc i opieka podczas codziennego funkcjonowania.

Jeśli decyzja zespołu orzekającego nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz się od niej odwołać, a nawet skierować sprawę do sądu, jeśli odwołanie nie przyniesie rezultatów. Orzeczenie o niepełnosprawności daje dziecku z Aspergerem potrzebne wsparcie, dostosowując edukację do jego specyficznych potrzeb, oferując przygotowanie do podjęcia pracy w przyszłości, a także zapewniając dofinansowanie na terapie, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie, a także szybcy dostęp do specjalistycznych usług medycznych.

Reklama