Jest ulica Sowia w Bolesławcu. Gdzie?

Bolesławiec z lotu ptaka
fot. UM Bolesławiec Decyzję w tej sprawie samorządowcy podjęli na czerwcowym posiedzeniu Rady.
istotne.pl 183 um bolesławiec, sesja rm, ul. sowia, ul. łowiecka

Reklama

Radni podjęli uchwałę jednomyślnie: 18 głosami za.


Przypomnijmy, 14 czerwca informowaliśmy:

W czasie kolejnej sesji Rady Miasta Bolesławiec rajcy prawdopodobnie podejmą uchwałę ws. nadania nazwy drodze wewnętrznej. Ta – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – stanie się ulicą Sowią, która leżeć będzie koło ulicy Łowieckiej.

MapkaMapkafot. UM Bolesławiec

W uzasadnieniu projektu uchwały zapisano:

Ustalenie nowej nazwy ulicy (...) wiąże się z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368). Ponadto, nadanie nazwy drodze, ułatwi jej identyfikację w terenie. Wobec powyższego zasadne jest przedłożenie do decyzji Rady Miasta Bolesławiec projektu uchwały.

Reklama