Kolejny pożar lasu. Gdzie tym razem?

Wozy strażackie
fot. OSP Przejęsław W akcji uczestniczył samolot Dromader.
istotne.pl 183 straż pożarna, pożar

Reklama

Zdarzenie miało miejsce 12 czerwca.

Strażacy z Przejęsławia:

17:30
(...) nasza jednostka zostaje zadysponowana do pożaru lasu miejscowości Świętoszów.

Spaleniu uległo 10 arów ściółki. Druhowie: – Pożar został szybko opanowany, dzięki czemu nie rozprzestrzenił się na większą część lasu.

W akcji brali udział strażacy z OSP Przejęsław, WSP Dobre nad Kwisą, WSP KSRG Świętoszów, OSP Ławszowa, a także samolot Dromader i służby leśne.

Zagrożenie zostało usunięte, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak uniknąć pożarów lasów?

Jak czytamy na gov.pl:

Aby uniknąć pożarów w lasach, apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania podstawowych zasad:

 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
  1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
 2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego – być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
 3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
 4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.
 5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  1. 0 – brak zagrożenia,
  2. I – zagrożenie małe,
  3. II – zagrożenie duże; bądź ostrożny,
  4. III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Na stronie rządowej czytamy ponadto:

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar potrzebne jest źródło ognia.

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów.

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu.

Reklama