Niebezpiecznie pożary w sezonie grzewczym. Jest apel wójta i strażaków

Strażak podczas akcji ratunkowej
fot. istotne.pl W piśmie przypomniano, czego nie wolno spalać.
istotne.pl 183 straż pożarna, pożar

Reklama

Jak czytamy na stronie Gminy Osiecznica:

W związku z ostatnimi pożarami budynków mieszkalnych oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzkiego Wójt Gminy Osiecznica oraz Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie Gminy Osiecznica apelują do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o przeprowadzenie przeglądów użytkowanych instalacji grzewczych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednocześnie Wójt Gminy Osiecznica informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 1, 6, 7 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz uchwałą sejmiku województwa dolnośląskiego nr XLI/1407/17 z dnia 30 listopada 2017 roku od dnia 1 lipca 2018 r.
ZABRONIONE JEST SPALANIE:

 1. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm (czyli drobnego miału węglowego) ,
 4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (czyli przygotowanego do spalenia drewna, które jest wilgotne, zamoknięte).

Wójt dodaje:

CZYM PALIĆ: w każdym piecu dopuszcza się spalanie:

 • grubego węgla kamiennego dobrej jakości;
 • nieimpregnowanego drewna;
 • brykietu ze słomy;
 • zboża, a także np. łupin orzechów, pestek oraz innych tego typu biopaliw.

CZYM NIE PALIĆ: w pierwszej kolejności powinniśmy wyeliminować:

 • muł węglowy, miał, węgiel brunatny, niesezonowane drewno, które wydzielają bardzo dużo spalin do atmosfery;
 • przetworzonych materiałów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, materiałów z okleiną lub klejem oraz malowanego, lakierowanego lub impregnowanego drewna, palet transportowych;
 • kolorowy papier – warto z niego zrezygnować nawet w roli rozpałki. Kolorowe tusze utrudniają spalanie papieru i emitują do powietrza szkodliwe związki.

Reklama