Przebudują dwie drogi w Nowogrodźcu. Wiemy które

Nowogrodziec: Ratusz
fot. istotne.pl O sprawie poinformował urząd.
istotne.pl 183 nowogrodziec, inwestycja

Reklama

Jak informuje Urząd Miejski w Nowogrodźcu, przebudowane zostaną dwie drogi w tymże mieście. Jedna z nich to „droga dojazdowa do gruntów rolnych – ul. Mickiewicza w Nowogrodźcu, dz. nr 109”:

Inwestycja obejmuje wyrównanie istniejącej nawierzchni i wykonanie warstwy asfaltowej na długości 384 mb i szerokości ok. 4 mb. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.

Jak informuje burmistrz: – Zdecydowaliśmy się na całkowite przejęcie w Nowogrodźcu dróg powiatowych, aby po pierwsze, był jeden zarządca odpowiedzialny za drogi, a po drugie, ze względu na fatalny stan tych dróg, który jest dla nas nie do zaakceptowania. Teraz sukcesywnie modernizujemy układ komunikacyjny miasta do standardów bezpiecznych miast.

Druga ze wspomnianych inwestycji nowogrodzieckiego samorządu dotyczy „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr 122 Nowogrodziec, obr. 2”:

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 582 mb oraz szerokości 3 m. Projektowana droga posiada charakter drogi transportu rolnego, stanowiąca połączenie gospodarstw rolnych oraz siedlisk rolników i innych mieszkańców wsi.

Gminni urzędnicy dodają:

Przebudowa będzie polegała na wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz ze zjazdami drogowymi. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni.

Reklama