Są pieniądze na drogę przy Powstańców Warszawy. Wiemy, kiedy ona powstanie

Ulica Powstańców Warszawy
fot. UM Bolesławiec Szacowana wartość zadania to 2 982 500 zł.
istotne.pl 183 um bolesławiec, ul. powstańców warszawy

Reklama

Jak informuje bolesławiecki magistrat, dzięki wsparciu w 2024 r. zostanie wybudowana nowa droga o długości 424 m, z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 354 m.

Magistraccy urzędnicy:

W ramach prac przewiduje się wykonanie drogi z dowiązaniem do istniejących zjazdów, jezdnię o nawierzchni asfaltowej ze ściekiem przykrawężnikowym. W ramach zadania planuje się ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej (ograniczonym obrzeżem od terenów zielonych) oraz nową sieć energetyczną oświetlenia ulicznego.

Ulicę oświetlać ma 15 latarń typu LED z systemem inteligentnego zarządzania oświetleniem – Smart Lights (przewiduje się w każdej oprawie zabudowę bezprzewodowego układu sterowania oświetleniem umożliwiającego redukcję mocy, odczyt parametrów itp.).

I dodają: – Woda deszczowa z drogi odprowadzana będzie do wybudowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Planuje się również wyregulowanie istniejących włazów kanalizacji sanitarnej, wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych. Zadanie obejmować ma również wykonanie kanału technologicznego przeznaczonego do zabudowy kabli teletechnicznych.

Szacowana wartość zadania to 2 982 500 zł.

Reklama