90 MILIONÓW zł na inwestycje w naszym powiecie. Wiemy, na co konkretnie

Nowy park wodny przy Spacerowej w Bolesławcu – wizualizacja
fot. ALSTAL Grupa Budowlana Są wyniki ósmego naboru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.
istotne.pl 183 inwestycja, pieniądze

Reklama

Poniżej rozpiska.

Powiat Bolesławiecki

Inwestycje:

 • zakup sprzętu niezbędnego do modernizacji infrastruktury drogowej Powiatu Bolesławieckiego – 1 871 500 zł,
 • modernizacja i przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Bolesławieckiego – 7 562 000 zł.

Gmina Bolesławiec

 • budowa budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn – Gminnego Centrum Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – 8 680 000 zł.

Gmina Miejska Bolesławiec

 • poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej w Bolesławcu – 2 000 000 zł,
 • budowa dróg gminnych – skomunikowanie terenów o funkcjach mieszkaniowych i usługowych w Bolesławcu – 8 000 000 zł,
 • zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ul. Spacerowej 24 w Bolesławcu – Etap II – 30 000 000 zł.

Gmina Gromadka

 • budowa dróg gminnych w gminie Gromadka – 6 925 819 zł.

Gmina Nowogrodziec

 • rewitalizacja placu im. Rajmunda Wróblewskiego w obrębie ulic Rynek, 1 Maja, Klasztornej oraz ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu – 7 965 000 zł.

Gmina Osiecznica

 • Budowa Centrów Aktywności Społecznej dla miejscowości Przejęsław i Ławszowa – 3 100 000 zł,
 • poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców gminy Osiecznica – 5 500 000 zł.

Gmina Warta Bolesławiecka

 • budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka – 6 498 000 zł,
 • częściowa modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Warta Bolesławiecka – 665 000 zł,
 • montaż i budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Warta Bolesławiecka – 1 226 450 zł.

Reklama