230 tys. osób dostanie wezwania

Żołnierze wojska polskiego
fot. istotne.pl Pisemne wezwania do stawiennictwa przed komisją wojskową otrzymają mężczyźni i kobiety.
istotne.pl 4 wojsko, komisja

Reklama

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wyznaczono na 12 stycznia. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Natomiast wysyłanie wezwań do stawienia się przed komisją rozpocznie się już za kilka tygodni. Za to i za ewidencję osób, które mają stawić się przed komisją odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Starostowie mają zapewnić lokale, w których kwalifikacja zostanie przeprowadzona.

Kto dostanie wezwania?

Jak informuje Serwis Samorządowy PAP

Kwalifikacji podlegać będą: mężczyźni urodzeni w 2005 r.; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej; kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Reklama